K znižovaniu odmien pre pandémiu musela pristúpiť štvrtina firiem

0
Výstavba bytov, ilustračné foto (Autor: TASR)

Negatívne dopady pandémie na biznis a zvýšené výdavky firiem na preventívne opatrenia s cieľom ochrany zdravia sa prejavili aj na spôsobe vyplácania odmien zamestnancom. V priemere každý tretí oslovený podnikateľ vyplácanie odmien zamestnancom v uplynulom roku zrušil. Najvyšší podiel, na úrovni 40 percent, je pritom medzi najmenšími podnikateľmi a živnostníkmi. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Datank pre ČSOB na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku.

Z pohľadu odvetví škrtali najviac podnikatelia pôsobiaci v ubytovacom a gastro sektore. K škrtom vo väčšej miere pristúpili tiež podnikatelia pôsobiaci v administratívnych, podporných a servisných službách, ako aj v kultúre a zábave.

Necelých 29 percent oslovených firiem na svojej politike vyplácania odmien v uplynulom období nič nemenilo a vypláca ich podobne ako pred vypuknutím pandémie. Najvyššie zastúpenie majú v tomto prípade väčšie firmy s obratom nad 200-tisíc eur ročne. Z pohľadu odvetví dominuje stavebníctvo, v ktorom zamestnávatelia v najväčšej miere zachovali systém odmeňovania nezmenený. Dvadsaťštyri percent firiem bude vyplácať, odmeny ale nižšie ako v minulosti.

- Reklama -