Zaviesť sa má nová kategória zamestnanca, a to školská zdravotná sestra

0
Škola, trieda, ilustračné foto (Autor: SITA)

Zaviesť sa má nová kategória odborného zamestnanca, a to školská zdravotná sestra. Jej hlavnou úlohou má byť najmä posudzovať zdravotný stav, telesný vývin a duševný vývin detí a žiakov, poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť, spolupracovať s ďalšími zamestnancami príslušnej školy a pediatrami a stomatológmi detí a žiakov. V neposlednom rade má byť úlohou tiež viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov v materskej škole alebo základnej škole. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Národná rada SR (NR SR) by sa mala predmetným návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 15. júna.

Právnu úpravu do parlamentu predložili poslankyne Jana Bittó Cigániková (SaS), Mária Šofranko (OĽaNO), Viera Leščáková, Jana Žitňanská (obe Za ľudí) a Zuzana Šebová (Sme rodina). V dôvodovej správe uvádzajú, že v praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom nemal kto v materskej škole a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka.

Ministerstvo školstva bude môcť podľa návrhu prideliť zo svojej kapitoly a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady školských zdravotných sestier. Od odborného zamestnanca sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, od školskej zdravotnej sestry sa bude vyžadovať najmenej vyššie odborné vzdelanie v súlade s nariadením vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra.

- Reklama -