Prezidentka vymenovala 10 sudcov všeobecných súdov, hovorí o generačnej obmene. Tu je celý prejav

0
prezidentka SR Zuzana Čaputová (Foto: TASR)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci vymenovala desať sudcov všeobecných súdov. Na okresný súd Trnava vymenovala Jozefa Cabana, na Okresný súd Bratislava III Katarínu Eliášovú, hosťujúcou sudkyňou pre obvod Krajského súdu v Prešove bude Michaela Feľbabová, na okresný súd Košice – okolie nastúpia Ivana Gajdošová a Mária Sukovská, na Okresný súd Nitra pôjdu Boris Gál a Andrea Kontárová, hosťujúcim sudcom pre obvod Krajského súdu Trnava sa stane Andrej Kolárik. Sudcom Okresného súdu Bratislava I sa stal Milan Krajči a sudkyňou Okresného súdu Banská Bystrica Silvia Turzová. Tu je celý prejav prezidentky.

Vážený pán predseda Najvyššieho súdu, vážený pán predseda Najvyššieho správneho súdu, vážený pán predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda Súdnej rady, vážení sudcovia a sudkyne,

žiadny ústavný akt sa v tejto sále neopakuje tak pravidelne, ako menovanie nových sudkýň a sudcov, ktorí obnovujú a dopĺňajú rady sudcovského stavu na Slovensku.

Je zjavné, že v našom súdnictve dochádza ku generačnej obmene. Na otázku, či to prispeje ku skvalitneniu výkonu justície, nemôže nikto odpovedať za sudcov, ani namiesto nich. Od dnešného dňa bude odpoveď, aké je naše súdnictvo, závisieť aj od vás, práve vymenovaných sudkýň a sudcov.

Stávate sa členmi sudcovského stavu v čase, keď je nanajvýš potrebné a žiadúce, aby sa dôvera verejnosti v súdnictvo u nás podstatne zvýšila. Očakávame preto od vás, že pri výkone svojej funkcie si budete uchovávať sudcovskú integritu – že budete konať bezúhonne, správať sa dôstojne a budete aktívne predchádzať možnosti vzniku konfliktu záujmov. Vaše správanie a vystupovanie má upevňovať vieru ľudí nielen vo vašu osobnú bezúhonnosť, ale aj v bezúhonnosť justície.

Vážené sudkyne, vážení sudcovia, v zmysle ústavy a zákonov máte garantovanú nezávislosť. Je to dôležitý atribút spravodlivého výkonu vašej profesie. Sudcovská nezávislosť však nie je súkromné právo sudcov, ale ústavné právo všetkých našich občanov. Garantuje ju inštitucionálne usporiadanie, ale sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle. Preto je sudca človekom, ktorý celoživotne pracuje nielen na svojich prípadoch, ale aj na sebe samom. Slovensko dnes veľmi potrebuje počuť hlas múdrych a ctihodných sudcov. Občania majú právo nielen na nezávislého a zákonného sudcu, ale aj na sudcu kompetentného a pracovitého. Ide pritom nielen o rozsiahle odborné vedomosti, ale aj o schopnosť uplatniť ich v praxi na nové a neznáme prípady. A ide tiež o rýchlosť vynesenia rozsudkov, lebo práve garancia rýchlosti rozhodovania je kľúčová pre zachovanie a rast dôvery verejnosti v justíciu.

Vážené sudkyne, vážení sudcovia, dnes ste dosiahli cieľ, ktorému ste veľa obetovali. Stali ste sa ústavnými činiteľmi, členmi sudcovského stavu, k čomu vám ešte raz úprimne blahoželám. Prajem vám pri výkone vašej funkcie hlavne nezávislú myseľ a odvahu. Aby ste pri všetkých hodnotových, etických dilemách urobili správne i keď niekedy náročnejšie rozhodnutie. Ale rozhodnutie, ktoré bude v súlade s vašim presvedčením. Nech váš pohľad na vlastnú profesiu i na to, čo od vás vyžaduje, bude prínosom pre súdnu moc na Slovensku.

- Reklama -