Platy učiteľov vzrástli od roku 2017 o 28 percent

0
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Platy učiteľov od roku 2017 vzrástli o 28 percent. V statuse na sociálnej sieti to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Práve zvyšovanie platov učiteľov v regionálnom školstve a tlak na kvalitu vzdelávania na vysokých školách podľa medzinárodných štandardov patrili medzi kľúčové odporúčania revízie výdavkov na vzdelávanie v roku 2017. Dnes útvar konštatuje, že obe odporúčania ministerstvo školstva postupne plní. Snaha odmeňovať kvalitu a podporovať rozvoj učiteľov však podľa ÚHP napredujú pomaly a podiel príplatkov a odmien na celkových príjmoch pedagógov stagnuje.

Platy učiteľov v regionálnom školstve napriek rastu naďalej zaostávajú v porovnaní s inými vyspelými krajinami. V roku 2019 dosiahla výška platov v regionálnom školstve takmer tri štvrtiny mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, priemer členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je však 89 percent.

Ani v poslednom roku plnenia revízie sa rezortu nepodarilo dosiahnuť potenciál v oblasti úspor. Revízia výdavkov definovala opatrenia, ktorých plnenie malo v roku 2020 priniesť úsporu 30 miliónov eur. Reálne však štát ušetril o 19 miliónov eur menej.

Znížením dotácie na bakalárov pokračujúcich v štúdiu sa štátu uvoľnilo 10,6 milióna eur. Racionalizácia siete základných škôl mala ušetriť 8 miliónov eur. ÚHP konštatuje, že malé školy sa rušia, ale za plánom z revízie ministerstvo zaostáva.

- Reklama -