Šesť kontrolných komisií preverí majetkové priznania všetkých 1353 sudcov Slovenska

0
Zasadnutie Súdnej rady. Foto: TASR

Súdna rada SR pridelila šiestim kontrolným komisiám majetkové priznania všetkých 1353 sudcov Slovenskej republiky. K 13. máju sudcovia doručili súdnej rade celkovo 1348 majetkových priznaní elektronicky, jedno doručil sudca fyzicky a jedno v stave koncept. Doposiaľ svoje majetkové priznanie nedoručili traja sudcovia.

Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť ústavný zákon, ktorý pridal súdnej rade novú ústavnú kompetenciu, a to konať vo veciach majetkových pomerov sudcu. Preverovať majetkové pomery sudcu a prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti môže súdna rada na základe vlastného konania a preverovania. Súdna rada v tejto súvislosti prijala piatich zamestnancov do novovzniknutej sekcie vyhľadávania informácií a zriadila prvé trojčlenné kontrolné komisie z členov súdnej rady.

- Reklama -