e-Bádateľna Vojenského historického múzea zaujala

0
Foto: facebook Ministerstva obrany SR

Vojenské historické múzeum zaznamenalo v roku 2020 nárast návštev e-Bádateľne o viac ako 29 percent. Od jej spustenia v roku 2015 do konca roka 2020 zaznamenala stránka 29 620 návštev „bádateľov“ zo 105 krajín sveta, ktorí preštudovali 240 318 strán archívnych dokumentov. Informovalo o tom Ministerstvo obrany na svojom profile na sociálnej sieti.

Vojenské historické múzeum doposiaľ sprístupnilo odbornej i laickej verejnosti vo svojej e-Bádateľni celkovo 26 466 digitálnych objektov. Ide o 9 608 fotografií z obdobia rokov 1939-1945, 16 287 digitálnych objektov z fondu Hlavného vojenského veliteľstva z rokov 1939-1940 a 571 osobných spisov vojakov a poddôstojníkov s rokom narodenia 1911. Spolu to je približne 300-tisíc strán archívnych dokumentov v digitálnej podobe.

- Reklama -