Podľa učiteľov by rómske deti mali mať zabezpečený počítač pre rozvíjanie ich digitálnych zručností

0
Deti dostali od ministra vrecko na múdrosti (Foto: TASR)

Zameškané učivo pre pandémiu ochorenia COVID-19 by mali rómske deti dobiehať v rámci voľných vyučovacích hodín. Rozsah učiva by však zároveň mal byť redukovaný a učitelia by mali znížiť nároky na výkon žiakov pri dobiehaní. Vyplýva to z prieskumu Občianskeho združenia eduRoma, v ktorom odpovedalo 24 pedagógov zo siedmich škôl, ktoré sú zapojené do inkluzívneho projektu Rady Európy „Inschool“. Učitelia si myslia, že dobiehanie zameškaného učiva formou pridávania vyučovacích hodín by zbytočne zaťažovalo žiakov a znižovalo ich už aj tak zlú koncentráciu.

Odporúčajú tiež zabezpečiť pre každé dieťa počítače a rozvíjať u nich digitálne zručnosti, aby vedeli používať napríklad programy pre online videokomunikáciu. Viacerí učitelia uviedli, že rómski žiaci navštevujú školskú jedáleň skôr na prvom stupni, na druhom len zriedkavo. Niektoré rómske deti nie sú zvyknuté na varenú stravu a nepoznajú podávané jedlá. Mladšie deti sa zase často hanbia jesť s ostatnými, pretože im chýbajú hygienické a sociálne návyky.

Učitelia by mali začleňovať deti do kolektívu a pomáhať zlepšovať ich duševné zdravie, pod ktoré sa podpísala pandémia. Prieskum eduRomy však zistil, že učitelia pri tom potrebujú pomoc a musia sa naučiť rozvíjať mäkké zručnosti a zvládať komunikáciu s rodičmi. Chceli by tiež vedieť, ako predchádzať konfliktom alebo ako efektívne riešiť tie, ktoré vznikli.

O socializáciu či duševné zdravie detí by sa mali starať najmä školskí psychológovia, sociálni, špeciálni či liečební pedagógovia. Nie každá škola si ich však môže dovoliť. V ideálnom prípade by mali byť súčasťou inkluzívnych tímov, ktoré by fungovali dlhodobo. Dnes však takéto tímy fungujú hlavne vďaka nepravidelnej a byrokraticky náročnej podpore z eurofondov. Pomôcť zabezpečiť starostlivosť o socializáciu či duševné zdravie by mohli školské kluby detí, tie však patria pod mestá a obce, nie pod rezort školstva.

Prieskum eduRomy zároveň ukázal, že štát počas pandémie neponúkol pedagógom cielenú pomoc, aby lepšie zvládali jej dôsledky. Hoci sú učitelia vystavení tlaku a požiadavkám, štát pre nich nezabezpečil ucelený podporný program pre rozvoj ich socializácie a duševného zdravia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu