Parlament sa má dnes venovať hospodáreniu NBS, aj výsledkom Najvyššieho kontrolného úradu

0
poslanci NRSR počas rokovania (Foto: TASR)

Parlament sa má dnes okrem iného venovať aj Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska (NBS) za rok 2020. Píše sa v nej, že pandémia koronavírusu, ktorá zachvátila svet v roku 2020, prinútila centrálne banky reagovať na túto situáciu opatreniami ochraňujúcimi ekonomiky eurozóny a finančný sektor jednotlivých krajín aj za cenu horšieho hospodárskeho výsledku. Pre NBS to znamenalo v úhrne 236 miliónov eur v podobe nižších výnosov a niektorých zvýšených nákladov centrálnej banky. Vplyvom zvýšených nákupov aktív a podpory likvidity cez nové dlhodobejšie refinančné operácie sa znížili výnosy NBS z finančných činností, v dôsledku odpustenia príspevkov subjektov finančného trhu poklesli ostatné výnosy banky. Tretí rokovací deň 28. schôdze Národnej rady SR (NR SR) sa začína o 9:00.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vo svojej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý rok konštatuje, že plán kontrolných akcií na rok 2020 ich obsahoval 35. Plán počítal s tým, že osem kontrol začatých v druhej polovici roka bude pre svoju náročnosť ukončených v roku 2021. Podľa NKÚ je takýto proces medziročného prelínania sa kontrolnej činnosti prirodzený a každoročne sa opakuje. Z plánu kontrolnej činnosti roku 2019 bolo minulý rok ukončených päť kontrol. V rámci prioritných oblastí najpočetnejšiu skupinu vykonaných kontrol v roku 2020 tvorili kontrolné akcie zamerané na efektívnu a transparentnú verejnú správu (16). V druhej skupine boli kontrolné akcie zamerané na trvale udržateľnú spotrebu a výrobu, energetickú efektívnosť a environmentálnu udržateľnosť (päť), udržateľné verejné financie a fiškálnu politiku (štyri). Ďalšími kontrolnými akciami boli aj kontrolné akcie zamerané na vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie či dopravnú infraštruktúru.

Plénum sa má dnes tiež oboznámiť so správami osobitných kontrolných výborov na kontrolu Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020.

- Reklama -