Štát chce diskvalifikovať štatutárov firiem, ktoré si neplnia povinnosti

0
prezident Finančnej správy Jiří Žežulka (Foto: TASR)

Štatutárov firiem, ktoré si neplnia zákonné povinnosti, by mohol správca dane až na tri roky vylúčiť z možnosti byť štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Vyplýva to z novely zákona o správe daní, ktorú v utorok na tlačovej konferencii predstavili minister financií Igor Matovič (OĽANO) a prezident Finančnej správy (FS) SR Jiří Žežulka.

“Keď chceme vyčistiť systém, tak tých ľudí, ktorí ho zneužívajú, by sme mali byť po prvé schopní ich identifikovať a po druhé ich dokázať dostať z podnikateľského prostredia,” povedal Matovič. “V prípade nezodpovedných daňovníkov, ktorí budú zneužívať systém a kde sa budú vyhýbať daňovým kontrolám a robiť rôzne obštrukcie, tak uplatníme tento inštitút vylúčenia,” zdôraznil.

Meniť sa má aj hodnotenie daňových subjektov, v indexe daňovej spoľahlivosti. Z neverejnej formy hodnotenia rezort financií navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, ako napríklad včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane, budú odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú podľa Matoviča motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa zavádza bonus – zníži sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku. Poctiví podnikatelia by mali mať aj dlhšie lehoty na dodanie daňových podkladov alebo odklad daňových splátok.

Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá je súčasťou novely, zavedie povinnosť platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov.

S touto oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Rezort financií pripravil a zverejnil aj novelu zákona o finančnej správe. Podľa nej by malo dôjsť k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy na Finančné riaditeľstvo SR. Novela tiež spresňuje úpravu príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, posilňuje kompetencie a oprávnenia Kriminálneho úradu finančnej správy v boji proti nedovolenému obchodovaniu medzi členskými štátmi Európskej únie s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami. Zároveň ustanovuje oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov, napríklad odtlačky prstov. 

 


      

- Reklama -