Naď: Nový Najvyšší správny súd by mal mať aspoň 21 sudcov

0
Na snímke zvolený kandidát na predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) Pavol Naď po skončení vypočutia členmi Súdnej rady SR 20. apríla 2021 v Bratislave. (Foto: TASR)

Zo začiatku by malo tvoriť nový Najvyšší správny súd (NSS) SR minimálne 21 sudcov, ktorí by vytvorili sedem senátov. Uviedol to úspešný kandidát na pozíciu predsedu NSS SR Pavol Naď. Verí, že sa túto métu podarí naplniť. Dodal, že ak by neprišlo k zvýšeniu počtu asistentov sudcov, dlhodobé fungovanie nového súdu bez výraznejších prieťahov si vyžaduje 29 sudcov.

 “Iný spôsob riešenia nepripúšťam, lebo kasačná agenda je taká silná záťaž, že v priebehu prvých dvoch rokov činnosti NSS SR to bude silná výzva na pracovné výkony,” zdôraznil. Vyhlásil, že postrehol vyjadrenia ministerky spravodlivosti, ktorá je ochotná v prípade problémov s obsadením súdu a začiatkom jeho fungovania docieliť novelu zákona.

Otázniky má pri preklopení “živých” disciplinárnych konaní na NSS SR. “Ide o veľmi závažnú procesnú otázku. Musí byť vyriešená tak, aby nevznikli pochybnosti, že verdikty súdu v týchto veciach budú zákonné,” zdôraznil. Vyhlásil, že pre tieto konania platia zásady trestného práva a pri zmene disciplinárneho senátu by tieto osoby mohli žiadať o opakovanie dokazovania.

Na novom súde chce naštartovať také aktivity, ktoré by ho v priebehu troch – štyroch rokov “katapultovali” do pozície súdu, ktorý bude dôstojným a dôveryhodným partnerom českého najvyššieho správneho súdu. Priznal, že stále nie sú známe podrobnosti, aký objem nerozhodnutej agendy prejde na nový súd.

O sídle nového súdu chce po vymenovaní komunikovať so šéfkou rezortu spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Zo začiatku by mal sídliť v budove terajšieho Najvyššieho súdu (NS) SR. “Viem o predpokladanom termíne opustenia tejto budovy, a to je koniec tohto roka. Predpokladám, že dovtedy by sme v improvizovaných podmienkach sídlili v tejto budove,” povedal. Preferuje sídlo v samostatnej budove, ale po prípadnej rekonštrukcii budovy na Župnom námestí nevylučuje ani návrat do týchto priestorov.

Naďa zvolila Súdna rada za kandidáta na predsedu NSS SR na svojom utorkovom zasadnutí. Hlasovalo za neho všetkých 17 prítomných členov. Ešte ho musí vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.

- Reklama -