Asociácia cestovných kancelárií čaká na stanovisko k spôsobu vyplácania peňazí klientom cestoviek

0
Foto: grebmot, Pixabay

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) rešpektuje dočasný zákaz cestovania na dovolenku do zahraničia. Navrhuje, aby sa na rokovaniach, kde sa rozhoduje o dramatickom zásahu do činnosti cestoviek, zúčastnili aj zástupcovia SACKA. V tomto týždni zároveň očakáva stanovisko k spôsobu zabezpečenia finančných prostriedkov a techniky ich vyplácania klientom cestovných kancelárií.

Cestovky podľa prezidenta SACKA Romana Berkesa výrazne utlmili svoju činnosť v snahe posilniť úsilie kompetentných orgánov maximálne znížiť výskyt nového koronavírusu a zamedziť jeho import zo zahraničia. “SACKA odporúča využiť obdobie dočasného zákazu na prípravu a naštartovanie všetkých procesov na plné obnovenie cestovania do obľúbených dovolenkových cieľov v letných mesiacoch 2021,” dodal.

SACKA tvrdí, že v záujme minimalizovania strát z tohto rozhodnutia vlády a dosahov na podnikateľské subjekty je dôležité, aby sa zástupcovia asociácie zúčastnili na rokovaniach, kde sa rozhoduje o dramatickom zásahu do činnosti cestovných kancelárií.

Asociácia je zároveň presvedčená, že evidencia a kontrola pohybu osôb sa dá dosiahnuť jedine pri cestách organizovaných cestovnými kanceláriami, ktoré budú spolupracovať s úradmi verejného zdravotníctva a zabezpečia všetky nevyhnutné hygienické a protiepidemiologické opatrenia počas trvania cesty.

SACKA súčasne vyjadrila podporu vedeniu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. To podľa Berkesa spolu s Ministerstvom financií (MF) SR finalizuje nevyriešené otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, teda vyplatenie záloh za odložené nezrealizované zájazdy v roku 2020 splatné po 31. auguste 2021. “Už tento týždeň očakávame pozitívne stanovisko z rokovania vedení ministerstiev financií a dopravy, ktoré bude obsahovať spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov a techniky ich vyplácania klientom cestovných kancelárií,” zdôraznil Berkes.

V najbližších dňoch tiež SACKA z rezortu dopravy očakáva vyhlásenie výzvy na “veľkú schému” pomoci subjektom cestovného ruchu, určenú na krytie časti strát cestovných kancelárií za rok 2020.

- Reklama -