Nie je zájazd? Cestovky môžu zmeniť zmluvy

0
Foto: Free-Photos, Pixabay

Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v SR, v cieli alebo ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť zájazd, cestovná kancelária môže ponúknuť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Katarína Matejková v súvislosti so zákazom dovoleniek v zahraničí.

Matejková skonštatovala, že ak takúto zmenu cestujúci neprijme, cestovná kancelária mu môže zaslať oznámenie o náhradnom zájazde. Niektorí cestujúci môžu do 14 dní od doručenia takéhoto oznámenia náhradný zájazd odmietnuť. “Z dôvodov ekonomických či sociálnych boli do zákona o zájazdoch zavedené výnimky pre osoby, ktorým majú byť finančné prostriedky vrátené skôr. V takýchto prípadoch je cestovná kancelária povinná vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu cestujúcim vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho na základe zmluvy o zájazde prijala,” priblížila.

V prípade, že cestujúci neodmietne náhradný zájazd do 14 dní alebo vôbec nespadá pod výnimky, cestovná kancelária je podľa hovorkyne MH povinná sa s cestujúcim dohodnúť na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do tohto dátumu, podľa Matejkovej platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária je tak povinná cestujúcim vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021.

“Ak teda cestujúci nebude môcť v dôsledku zákazu rekreačných ciest do zahraničia vycestovať, jednoducho sa cestujúci s cestovnou kanceláriou nedohodne na náhradnom zájazde a najneskôr 14. septembra 2021 cestovná kancelária vráti cestujúcemu peniaze,” poznamenala hovorkyňa rezortu hospodárstva.

- Reklama -