V Prešove vyzbierali 3400 ton odpadu, asi tretina boli plasty

0
Triedený odpad, ilustračné foto. Foto: TASR

Prešovčania vlani vytriedili o 350 ton odpadov viac ako v predchádzajúcom roku. Technické služby mesta Prešov (TSmP) vyzbierali z domácností spolu takmer 3400 ton základných triedených komodít – papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Najviac, takmer 1200 ton, predstavovali plasty. Objem vyzbieraného skla presiahol 1100 ton a papiera sa nazbieralo necelých 970 ton. Viacvrstvové kombinované materiály vyzbierané v Prešove za minulý rok vážili spolu takmer 140 ton.

Ako TASR informovala Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP, množstvo vytriedeného odpadu v krajskom meste každoročne rastie. V roku 2019 predstavovali vytriedené komodity 3000 ton, kým v roku 2014 to bolo len necelých 1100 ton.

„Kedysi sa triedil len papier a sklo. Separovať sa začalo najprv na sídliskách, vrecový systém zberu odpadov v rodinných domoch sme zaviedli v roku 2006. Postupne sme začali triediť ďalšie komodity – kovy, viacvrstvové kombinované materiály a v rodinných domoch aj biologicky rozložiteľný odpad. Kým na začiatku bolo v celom Prešove rozmiestnených 34 kontajnerov, dnes ich je viac ako 1000,” povedala Mihaľová.

Hoci množstvo triedeného odpadu v posledných rokoch podľa nej rastie, stále prevláda niekoľkonásobne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke.

„Predchádzajúce tri roky sme neklesli pod 19.000 ton. To je veľmi veľa. Žijeme v blahobyte. Najviac to vidno na odpade. Aj zavedením zberu bio odpadu z rodinných domov, zberom elektroodpadu systémom ‘door to door’ sa snažíme znižovať tieto množstvá odpadov, ktoré by inak skončili na skládke,” vysvetlila Mihaľová.

Slovensko sa pritom snaží podľa jej slov splniť požiadavku Európskej únie a dosiahnuť 50-percentnú mieru separácie a recyklácie odpadu.

„Pôvodné plány predpokladali, že sa nám tento cieľ podarí naplniť do roku 2020. Aktuálne čísla ukazujú, že v minulom roku sme v Prešove vyseparovali 45,01 percenta odpadu. Za posledné roky sa nakladanie s odpadmi u nás už zlepšilo, ale stále máme čo robiť. Nie je to však úloha len pre Technické služby mesta Prešov. Môže k tomu prispieť každý obyvateľ mesta,” dodala Mihaľová.

- Reklama -