Klienti poisťovní nevládzu platiť životné poistky, menia zmluvy

0
rollator, old, retirement home
Photo by moritz320 on Pixabay

Klienti poisťovní, ktorých domáci rozpočet poznačila koronakríza, riešia aj otázky okolo životného poistenia. Snažia sa okresať svoje mesačné náklady znížením počtu pravidelných mesačných platieb, rozmýšľajú nad zrušením poistenia, alebo menia nastavenia poistných krytí a pripoistení v snahe poistiť sa lepšie proti výpadku príjmu. Podľa odborníka na osobné financie z Partners Group SK Michala Kozáka je nevyhnutné uvedomiť si, že takéto poistenie má chrániť najmä pri závažných zdravotných komplikáciách, ktoré ohrozujú poistenca a jeho rodinu.
     

 “V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva, ideálne vo výške šesťnásobku mesačnej mzdy,” upozornil. Životné poistenie má pomôcť pri znížení alebo strate schopnosti pracovať. Klienta ochráni v čase finančnej krízy len vtedy, ak má súčasne zdravotné problémy a kvôli nim nie je schopný zárobku.
     

 Poistenec si nie vždy vie správne vyhodnotiť, ktoré riziká sa ho týkajú a ktoré pripoistenia naozaj potrebuje. Preto je lepšie poradiť sa o nastavení zmlúv s finančným sprostredkovateľom, ktorý vie posúdiť a vyhodnotiť potreby krytia na základe aktuálnej situácie klienta. “Pred uzatvorením zmluvy je potrebné porozmýšľať, čo naozaj potrebujeme ochrániť. Môže ísť o ochranu príjmu, úverov, budúcnosti dieťaťa, dôchodku alebo iných. Až potom viete, ako má zmluva vyzerať a čo má obsahovať,” priblížil Kozák. Ak dôjde k zmene príjmu klienta, je potrebné zmluvu neskôr aktualizovať.
     

 Z pohľadu ochrany príjmov je podstatné, aby zmluva k životnému poisteniu kryla stratu príjmu. Aj keď sú poistné plnenia v takto nastavenej zmluve menej časté, vo vážnejších prípadoch nahrádzajú jeho výpadok. “Mnohí robia chybu v tom, že chcú mať v zmluve hlavne doplnkové poistenie úrazu. Je to najčastejšie vyplácané riziko, ktoré však málokedy spôsobuje dlhodobú stratu príjmu,” vysvetľuje odborník. Chybou je aj krátka poistná lehota, nepokrývajúca obdobie pracovného života poisteného, alebo nedostatočné nastavenie investičnej zložky.
     

 Pri nastavovaní zmluvy k poisteniu sa primárne prihliada na finančnú situáciu poistenca a jeho rodiny, na zamestnanie a rizikovú skupinu. “Odporúčaná výška mesačného poistného by mala byť 5 % z čistého príjmu,” vyčíslil Kozák. Pri poistení je dôležitá najmä šírka a výška poistného krytia či výber pripoistení. Správne nastavené poistenie pokrýva predovšetkým dlhodobú stratu príjmu v prípade práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov spôsobených úrazom, kritických ochorení, alebo pre prípad smrti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu