Poslanec Sloboda: Zdvihli sme prst pre funkcionárov, ktorí si Národný športový zväz mýlili s vlastnou firmou. Slovenský šport nepadne na kolená

0
Radovan Sloboda, podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (Foto: TASR)

Je obmedzené športovanie, či už profesionálne súťaže, alebo rekreačný šport, aj účasť divákov na podujatiach. Padne šport úplne na kolená? Čo sa dá očakávať? “Nemyslím si, že slovenský šport padne na kolená,” vyhlásil pre ParlamentneListy.sk podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda (SaS). A my sa pýtame – prečo?

Aktuálna vec: Ministerstvo školstva zrušilo Slovenskej lyžiarskej asociácii osvedčenie národného športového zväzu. Odtiaľ pred pár týždňami vystúpilo viacero športovcov, medzi nimi aj Petra Vlhová. Čo to znamená pre slovenský šport?

V prvom rade to znamená zdvihnutý prst pre všetkých nepoctivých funkcionárov, ktorí si Národný športový zväz pomýlili s vlastnou firmou. Pre športovcov to zase znamená nádej, že peniaze, ktoré dáva štát na ich prípravu sa ku nim aj dostanú. SLA nie je jediný problémový zväz. Cyklisti majú transparentnú cyklistiku, hovorí sa aj o čudných praktikách u kulturistov. Jedným dychom treba povedať, že tieto problémy pretrvávajú roky a aj štát má na nich svoj podiel. Zákon o športe zriadil inštitút hlavného kontrolóra športu, ktorý má na činnosť zväzov dohliadať. Netrúfnem si však povedať či zlyhal inštitút hlavného kontrolóra športu alebo jeho osoba.

S akými problémami sa musia športovci najčastejšie vysporiadať v tomto čase koronakrízy? 

Ak pominiem finančné problémy profesionálnych klubov, týchto ale na Slovensku nie je veľa, jednoznačne ide o obmedzenie trénovania a súťaženia. Každý šport zasahujú obmedzenia inak. Trénovanie bolo doteraz limitované počtom 6 osôb na športovisku, súťaženie zase obmedzeniami pri hromadných podujatiach. Individuálne športy sa s nariadeniami dokázali vysporiadať lepšie, kolektívne zasiahli obmedzenia výraznejšie. Situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že doteraz nemáme na Slovensku jasný pandemický plán. Za najväčší problém, a nielen športu, považujem fakt, že sme sa doteraz s koronou nenaučili žiť. Množstvo ľudí si stále myslí, že ich sa to netýka. Ak nepríde rýchlo vakcína, jednou z ciest, ako stále nelockdownovať je podľa môjho názoru použitie metódy Test & GO. Táto metóda spočíva v dostupnom dobrovoľnom testovaní, v prípade negatívneho výsledku potom môžete športovať, ísť do reštaurácie, do kina alebo na hokej.

Napriek tomu, že ste novým poslancom parlamentu za SaS, ste celkom aktívny. Kľúčová bola vaša iniciatíva zmeniť zákon o fonde na podporu športu. O čo konkrétne išlo?

Fond na podporu športu bol vytvorený prazvláštnym spôsobom, bez medzirezortného pripomienkovania v tzv. zrýchlenom legislatívnom konaní. Tento postup zakladá podozrenie, že išlo o pokus ako ovládnuť časť štátnych peňazí do športu. Zákon o športe platný od 1.1.2016 totiž zaviedol do financovania športu tzv. vzorec. Vzorec funguje tak, že peniaze sú jednotlivým športom rozdeľované (s výnimkou futbalu a hokeja) na základe dát a nie na základe rozhodnutia politikov alebo športových funkcionárov. Myslím si, že preto bol narýchlo bývalou vládou tesne pred koncom jej funkčného obdobia narýchlo upečený zákon o Fonde na podporu športu.

Vo fonde je teraz 20 miliónov eur pre celé Slovensko a do našej novely mal 5 oblastí použitia – šport mládeže, vrcholový šport, reprezentácia, šport pre všetkých, šport zdravotne postihnutých. Je zrejmé, že na pokrytie všetkých týchto oblastí je to zrnko piesku. Preto, aby peniaze vo fonde boli aspoň nejako tak zmysluplne využité som presadzoval ešte predtým ako som sa stal poslancom NR SR, aby išli výhradne na obnovu alebo výstavbu športovísk. Toto použitie prostriedkov z fondu umožňuje naša novela. Dlh, ktorý má Slovensko na športovej infraštruktúre je vyčíslený na 500 mil. eur. Touto cestou by začal byť splácaný. V roku 2021 pribudne do fondu ďalších 45 mil € zo štátneho rozpočtu. Treba však povedať aj to, že Fond na podporu športu je samostatná inštitúcia, nezávislá od vlády. O tom, ako bude naložené s peniazmi rozhoduje správna rada fondu. 

Ďalšou úpravou zákona sme umožnili cez Fond ale súčasne aj cez Zákon o športe odškodniť športové kluby v dôsledku mimoriadnych opatrení (COVID). Peniaze na odškodnenie ale nepôjdu z peňazí fondu, ale poskytnú ich iné ministerstvá. Peniaze vo fonde určené na infraštruktúru by tak nemali byť dotknuté. 

Radovan Sloboda, podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (Foto: TASR)

Taktiež ste upravovali zákon o športe, aby sa mohli naši reprezentanti zúčastňovať svetových športových podujatí. V čom spočívala zmena a to sa v minulom volebnom období vôbec na to nemyslelo?

Zákon o športe sa dočká v novom roku významnej rekonštrukcie. Päť ročná prax ukázala kopec vecí, ktoré je treba jednoducho opraviť. V našej úprave išlo iba o zladenie medzinárodných antidopingových pravidiel s našimi národnými. Zjednodušene povedané, keby sme novelu neprijali, mohlo by sa stať, že slovenskí športovci nebudú môcť štartovať na medzinárodných podujatiach. 

V súčasnej dobe sme svedkami viacerých obmedzení športovania, či už profesionálnych súťaží, alebo rekreačného športu, prípadne zúčastňovať sa podujatí ako divák. Ako vnímate túto situáciu a čo očakávate v najbližších týždňoch? Padne slovenský šport úplne na kolená?

Nemyslím si, že slovenský šport padne na kolená. Z finančného hľadiska treba oddeliť veľké profi kluby a ostatné kluby, ktorých je väčšina. Profi kluby hrajú súťaže na výnimky aj počas pandemických opatrení. Dostali už aj prvú dávku štátnej pomoci, druhá ich čaká v týchto dňoch. Pre ostatné kluby je pomoc tiež pripravená a súčasne je treba povedať, že financovanie športu zo strany štátu nebolo zastavené. Paradoxne sa mohlo stať, že niektoré kluby s ohľadom na nekonanie súťaží majú prebytky. 

Štát vyčlenil na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 sumu 17,2 milióna eur. Pôjde o najväčšie športové podujatie na Slovensku budúci rok? Na čo všetko sa môžeme tešiť? Nebojíte sa, že sa neuskutoční pre koronavírus?

Eyof nebude najväčšie športové podujatie na Slovensku v roku 2022, ale najväčšie podujatie v dejinách Slovenska vôbec. Organizátori počítajú s účasťou približne 4 000 športovcov a 2000 obslužných pracovníkov z viac ako 50 krajín Európy. V tomto čísle nie sú diváci. Uskutočnenie podujatia má zmysel predovšetkým z hľadiska modernizácie športovísk, kde sa bude konať. Modernizované budú aj internáty stredných a vysokých škôl, ktoré by inak ostali niekde až v archaických stavoch. Nezanedbateľnú úlohu by mala zohrať aj medializácia a zviditeľnenie Slovenska.

V parlamentných kuloároch sa šepká, že pripravujete veľkú reformu zákona o športe, ktorú chcete predstaviť budúci rok. Viete niečo prezradiť?

Už som to nahryzol. Zákon o športe sa dočká v budúcom roku významnej novely. Novela  kopec vecí zjednoduší a súčasne podčiarkne úlohu tejto významnej a jedinečnej právnej normy pre slovenský šport. Novelu pripravuje tím odborníkov na Ministerstve školstva a ja som veľmi rád, že môžem byť jeho súčasťou. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie téz so športovou obcou a odbornou verejnosťou. Dočkáme sa výrazného zjednodušenia vzťahov v športe, typov zmlúv v športe.  Zabezpečená bude vymožiteľnosť opatrení, aby sa zamedzilo neoprávneným konaniam. Hlasovacie právo na najvyššom orgáne národného športového zväzu bude mať zabezpečené každý aktívny člen NŠZ, a to priamo, prostredníctvom klubu, ku ktorému má príslušnosť, aby nedochádzalo k manipulácii delegačných kľúčov. Inštitút hlavného kontrolóra športu má byť nahradený športovým ombudsmanom. A tak ďalej…

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu