Prezidentka podpísala novelu zákona o Fonde na podporu športu

0
Prezidentský palác na Hodžovom námestí v Bratislave (Autor: TASR)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala novelu zákona o Fonde na podporu športu, ktorou sa rozšíri okruh žiadateľov o príspevok z fondu aj o samosprávne kraje. Informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Pri okruhu žiadateľov ide o rozšírenie o samosprávne kraje, ktoré majú v oblasti športu rovnaké úlohy ako obec. Príspevok z fondu budú môcť získať aj projekty vzťahujúce sa na športovú infraštruktúru celkovo, nielen na tú, ktorá je národného významu. Má sa tak zintenzívniť podpora vo vzťahu k športovej infraštruktúre.

Novela reaguje aj na dôsledky koronakrízy. Jej autori poukázali na jej dôsledky na slovenský šport, pričom športovci štátnou pomocou prepadli. O príspevok sa budú môcť uchádzať aj iné ako taxatívne vymenované okruhy subjektov podľa zadania výzvy. “S podmienkou, že predmet činnosti žiadateľa bude mať priamu väzbu na účel poskytovaného príspevku,” píše sa v návrhu.

Novelou sa má tiež znížiť administratíva pri posudzovaní niektorých žiadostí a zefektívniť nominovanie zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov Fondu na podporu športu. Pri výzvach, kde je možné žiadosť vyhodnotiť “administratívne”, na základe objektívnych overiteľných údajov, sa upustí od ich vyhodnocovania odbornou komisiou. Upraví sa aj odvolávanie členov dozornej i správnej rady fondu. Konkrétneho člena po novom bude môcť odvolať subjekt, ktorý ho do funkcie navrhol.

Zmení sa tiež postavenie správnej rady, bude len najvyšším a výkonným orgánom fondu. Štatutárnym orgánom fondu už nebude 11-členná správna rada, ale len predseda správnej rady, ktorý koná v mene fondu. Novelou sa tiež upravia pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie a členov komisií fondu.

Fond bude môcť na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky aj na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, či núdzového alebo výnimočného stavu. Výzva sa bude zverejňovať na webe fondu a v Informačnom systéme športu. Obsahovať má najmä vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora poskytuje, konkrétne podmienky jej poskytnutia a výšku podpory, vzor žiadosti a ďalšie. Poskytovať sa má na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy.

Upraví sa aj možnosť ministerstva školstva poskytnúť finančnú pomoc športovým klubom, športovcom, trénerom aj iným športovým odborníkom na zmiernenie dosahov spôsobených opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Má sa tak aspoň čiastočne odstrániť ich obmedzenie výkonu športovej činnosti. Tieto prostriedky sa nebudú započítavať do zdrojov financovania športu, ktoré sa rozdeľujú percentuálne na jednotlivé účely.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu