Arca Capital, ktorú zviditeľnila Matovičová, je pod ochranou lex korona. Ekonóm Šebo: To nemusela byť žiadna pyramídová hra. Celé to možno len zle spočítali

0
Ján Šebo, ekonóm, analytik. Foto: umb.sk

„To nemusí byť žiadna pyramídová hra, oni to možno len zle spočítali. Problém s premiérovou manželkou vznikol asi preto, že sa začalo hovoriť o probléme s premiérovou manželkou. Lebo jej bolo asi prioritne vyplatené, čo mala nakúpené a ostatným nie, ale možno mala iný cenný papier, možno mala zmenku…” hodnotí pre ParlamentnéListy.sk s odstupom času škandál s Arca Capital a premiérovou manželkou Paulínou ekonóm Ján Šebo, ktorý kauzu so záujmom stále sleduje. Prečo si  myslí, že veritelia možno o svoje peniaze neprídu? A kedy by vznikol okolo tejto  finančnej skupiny naozajstný škandál?

Arca Capital je už vyše týždňa pod lex korona súdnou ochranou. Požiadali totiž súd o ochranu z dôvodu korona krízy. Čo to znamená pre ich veriteľov? 

Z oficiálnych údajov, ktoré sú k dispozícii, je zjavné, že Arca nemala na vyplatenie svojich veriteľov, či už  je to z dôvodu koronakrízy alebo nie, podstatou je, že prepískla svoje operačné  riziko. Nabrala si veľa zdrojov s krátkou splatnosťou a nedokázala ich veriteľom vrátiť. To je známy fakt, že si na seba nabrali viac projektov, ako dokázali finančne manažovať.

Je pravda, že časť ich biznisu, keď sa pozeráme na majetkovú štruktúru, postihla koronakríza tak, že z tých projektov alebo z tých firiem, čo nakúpili, netečie taký objem tržieb, že by dokázali uspokojiť veriteľov, teda vyplatiť im istinu dlhopisov, ktoré nakúpili. Možno aj z toho  dôvodu im prišlo vhod, že je tu možnosť, ktorá na Slovensku neexistovala, požiadať o ochranu pred veriteľmi z dôvodu zhoršenej finančnej situácie z dôvodu koronakrízy. To je v rámci tých opatrení, ktoré  prijal parlament, aby súdy ochraňovali pred veriteľmi firmy, ktoré dočasne nemôžu splniť svoje záväzky voči veriteľom a to z toho dôvodu, že sa im zhoršila finančná situácia buď preto, že museli mať zavreté prevádzky, alebo ich biznis dočasne utrpel znížené tržby.  

Arca Capital  pritom začiatkom mesiaca oznámila vstup silného investora, má ním byť londýnska investičná spoločnosť Blantyre Capital. Aký to má vplyv na túto skutočnosť? 

No to je ono, Arca prišlo asi aj vhod, že existuje takýto inštitút, že môžete požiadať súd o ochranu pred vašimi veriteľmi, že veritelia nemôžu na vás podať žiadosť o konkurz a že súd dáva dlžníkovi z dôvodu koronakrízy ochranu, ktorá spočíva v tom, že vy súdu musíte preukázať, že ide o dočasné zníženie tržieb. Ergo vy ako dlžník ste schopný, ale len pre koronakrízu nemôžete vyplácať veriteľov. A veritelia musia strpieť, že na svoje oprávnené peniaze musia čakať dlhšie.

Pre malých investorov to vlastne znamená, že aj keď majú splatné dlhopisy alebo zmenky, ale Arca im povie, že teraz nemáme peniaze a vy by ste logicky podali návrh na konkurz, že spoločnosť nie je solventná a správca rozpredá majetok, aby uspokojil čo najviac pohľadávok. Lenže keď súd dá ochranu, to Arca celkom dobre vyhovuje, lebo už dlhodobo hľadá strategického investora. Oni si už dlhšie uvedomovali, že financovanie svojich aktivít nastavili veľmi zle alebo ináč povedané, že projekty, do ktorých tlačili peniaze, nebudú tak rýchlo generovať tržby alebo voľný cash flow, teda hotovosť, aby dokázali vyplácať investorov. 

Pri pohľade na majetkovú  štruktúru Arca  Capital je ale zrejmé, že je to veľmi prepletené. Ku koncu roka 2018 mala Arca Capital aktíva takmer 200 miliónov eur, pričom podľa analýzy, ak sa pozrieme na štruktúru aktív, dlhodobé finančné aktíva (účastiny v dcérskych firmách) a krátkodobý finančný majetok tvorili 90 percent.  Pri pohľade na pasíva, teda zdroje krytia aktív, však zisťujeme, že väčšiu časť tvoria záväzky, pričom záväzky voči svojim dcéram tvorí približne 40 % zdrojov krytia a 40 % tvoria bankové úvery. Mali by teda prostriedky na vyplatenie bez ohľadu na koronu?

Je pravda, že Arca zbierala peniaze cez pár firiem, na Slovensku boli tie firmy, myslím, že tri, Išlo o spoločnosť Nova Green Finance, ktorá investovala najmä do  energetických projektov.  Potom išli cez Arca Brokerage House, o. c .p., a. s., ktorá dostala pokutu od NBS tým, že vyslovene tento obchodník s cennými papiermi nerešpektoval rozloženie portfólia, ktoré  zabezpečovalo diverzifikáciu a nakupoval výlučne dlhopisy spoločnosti, ktoré Arca Capital vlastnila, takže to bol nástroj získavania cash flow.

Problém ale bol v tom, že nie je problém vytvoriť firmu, ktorá získava kapitál a potom investuje do nejakých iných firiem, napríklad developerských projektov, lekární, ale  problém je, že oni si  dobre nespočítali – a to sú tie operačné riziká – keď začnú tieto firmy generovať cash flow. To znamená príjem, z ktorého nemusí vyplatiť náklady, ale okamžite ho posunie na tie spoločnosti,  ktoré majú vyplácať investorov. Toto bolo v Arca Capital zmanažované zle. 

Takže tam sa nedá hovoriť, že by to bola pyramídová hra, pred ktorou nás chcel  premiér Matovič chrániť potom, ako vypukol škandál s jeho manželkou a Arca Capital?

Nie, to vôbec nemusí byť žiadna pyramídová hra, oni to možno len zle spočítali. Problém s premiérovou manželkou podľa toho, čo som čítal, vznikol preto, že sa začalo hovoriť o probléme s premiérovou manželkou. Lebo jej bolo asi prioritne vyplatené, čo mala nakúpené, a ostatným nie, ale možno mala iný cenný papier, možno mala zmenku… A to je presne to, že iní investori,  ktorí mali iné cenné papiere vyplatení neboli, neboli uspokojení.

V Arca podľa mňa nabrali na seba príliš veľa podnikateľského rizika, ináč povedané, predpokladali, že tie projekty budú všetky spustené v tom čase, keď si to naplánovali a že to bude generovať také tržby, ako si naplánovali. Je pravda, že časť ich biznisu skutočne aj  zasiahla koronakríza, hlavne čo sa týka developerských projektov a projektov v rámci cestovného ruchu, a to je objektívny fakt. Počítali, že im odtiaľ dôjde veľmi veľa cashu, teda hotovosti, ale nedošiel… To je ale jedna vec.

Druhá je, že už v marci vedeli, že v auguste budú potrebovať obrovitánsky objem peňazí,  bavíme sa o stovkách miliónov eur. A preto oni od marca hľadali strategického investora. Čakali, že ho získajú niekedy v júni. Ale holt, koronakríza zmenila plány. Je možné, že mali predrokovaných viacero investorov, ale vyzerá, že rokovania padli alebo strategický investor odstúpil, alebo povedal, že výborne, ok, sľúbil som vám trebárs 200 miliónov, ale teraz vám  dám 150, čo Arca nechcela prijať… Uvažujem, čo všetko sa mohlo diať.  

Takže veritelia nemusia byť pesimistickí, lebo podľa toho, čo hovoríte, je aj pravdepodobné, že o peniaze neprídu, ako to možno vyzeralo pôvodne?

Ja si myslím, že budú uspokojení. Teraz je Arca teda pod ochranou súdu a normálny investor by hľadal za ten čas investora, ktorý vyplatí tých malých investorov, ktorým končia tie cenné  papiere. Bude zaujímavé sledovať, akého investora nakoniec získajú. A ďalšia vec je  cena. Dá sa celkom dobre vypočítať, na akú hodnotu boli ocenené účastiny Arca, respektíve tých firiem, ktoré získavali peniaze od investorov, ako ich oni majú ocenené a bude zaujímavé vidieť, ako ich ocení nový investor. 

Takže stále je otázka, koľko peňazí dostanú veritelia?

To áno. Môže to mať ďalšiu dohru, lebo väčšina spoločností bola auditovaná a keď audítor povedal, že tento spôsob oceňovania je správny, a potom sa zistí, že nebol správny, tak to by malo ďalekosiahle následky. Aj na audítorské spoločnosti, ktoré povedali, že účtovné závierky tejto spoločnosti sú správne, a v skutočnosti by cena tých účastí bola omnoho nižšia. To by bolo zaujímavé. Všetko ukáže ďalší vývoj a čas.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu