Úprava dotácií má pomôcť cestovnému ruchu, vytvorí sa aj rámec pre podporu podnikov

0
Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Foto: TASR

Organizáciám cestovného ruchu (OCR) sa umožní žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podľa údajov predkrízového roka 2019. Zabrániť by sa tak malo zániku oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré v tomto roku čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19. Zároveň sa má vytvoriť legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci, ktorým sa podporia podniky v odvetví cestovného ruchu. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý v stredu schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie.

Novelizáciou zákona dochádza k predĺženiu prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne OCR povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa zákona s cieľom napomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie.

Pri výpočte výšky poskytnutej dotácie organizáciám cestovného ruchu zo strany rezortu dopravy v rokoch 2022 a 2023 sa umožní vychádzať zo súhrnných údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých OCR, u ktorých hodnota výberu dane za ubytovanie alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019.

Súčasne sa má vytvoriť legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci “de minimis” pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Ministerstvo podľa návrhu pripraví a zašle Európskej komisii (EK) na notifikáciu schému štátnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, alebo pripraví a zašle Protimonopolnému úradu SR na notifikáciu schému minimálnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, určenú na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami. Vytvorenie týchto schém je podľa MDV nevyhnutné na zníženie negatívnych dosahov pandémie na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

„Odvetviu cestovného ruchu hrozí po dvoch opätovných uzatvoreniach prevádzok opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bezprostredný kolaps, ktorý bude mať za následok výrazné hospodárske straty pre SR. Prejaví sa najmä krachom podnikov v cestovnom ruchu, spojeným s výrazným prepúšťaním, zvýšenými výdavkami a zníženými príjmami na strane štátu,” konštatuje MDV v návrhu na skrátené legislatívne konanie. Situáciu podľa rezortu zhoršuje skutočnosť, že odvetviu cestovného ruchu nebola poskytnutá žiadna špecifická finančná pomoc, aj napriek tomu, že to EK dôrazne odporúča.

- Reklama -