NR SR: Nezrovnalosti pri opatreniach úradu verejného zdravotníctva pre pandémiu by sa mohli odstrániť

0
Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa poslanci budú venovať vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 13. októbra 2020 v Bratislave. (Foto: TASR)

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Právnou úpravou z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa majú odstrániť nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu. Vyjasniť sa majú postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ako aj podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zároveň sa majú zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

„Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Navrhovaná úprava má za cieľ všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie,” vysvetlil rezort zdravotníctva. Deklaruje, že novela rešpektuje základné práva a slobody a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu. Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností.

Po novom by malo byť v zákone stanovené, že ak je opatrenia potrebné nariadiť na celom území SR, jeho určitej časti alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich MZ, ÚVZ alebo RÚVZ všeobecne záväzným právnym predpisom. Ten by sa mohol označovať ako vyhláška a nadobudol by platnosť jeho vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády SR.

Zaviesť by sa mohli aj nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie, ako napríklad podmienenie vstupu osôb do prevádzok registráciou osobných údajov. Podľa slov rezortu to má pomôcť k lepšiemu trasovaniu kontaktov v prípade nákazy. V právnej úprave by tiež malo byť jasne definované, že pri ohrození verejného zdravia budú môcť úrady verejného zdravotníctva nariadiť používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok či karanténu osôb, alebo transport osôb či dezinfekciu priestorov.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Rovnako by sa mohlo týmto orgánom umožniť využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie NCZI na plnenie ich úloh.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu