Poslanci odobrili správy výborov o použití informačných prostriedkov

0
Na snímke predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR

Slovenská informačná služba (SIS) dostala v minulom roku 317 súhlasov na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP). Vyplýva to zo správy Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za rok 2019, ktorú odobrili poslanci v utorkovom hlasovaní. Okrem nej odobrili aj správy brannobezpečnostného výboru a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia ITP za rok 2019. Odsúhlasili tiež správy týchto výborov za prvý polrok 2020.

SIS v roku 2019 požiadala o realizovanie v 322 prípadoch, z toho súd odmietol päť žiadostí. SIS tak získala v minulom roku 317 súhlasov na použitie ITP, pričom správa konštatuje, že nedošlo k nezákonnému použitiu prostriedkov. Za prvý polrok 2020 získala SIS súhlas na použitie TIP v 136 prípadoch. Keďže boli prípady použitia ITP realizované na základe súhlasu sudcu, nedošlo podľa správy k nezákonnému použitiu prostriedkov.

Zo správ kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) vyplýva, že za minulý rok získalo VS 36 súhlasov na použitie ITP a za prvý polrok 2020 získalo 16 súhlasov. „Informácie získané použitím ITP v rámci Vojenského spravodajstva neboli použité ako dôkaz v trestnom konaní,” píše sa v oboch správach. VS podľa správ nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP.

Zo správy brannobezpečnostného výboru o stave použitia ITP za rok 2019 vyplýva, že Policajný zbor dostal súhlas na použitie ITP v 1016 prípadoch. Zákonom uznaný účel a cieľ ich použitia bol dosiahnutý podľa slov výboru v 960 prípadoch, v 190 prípadoch nie. Informácie získané použitím ITP poslúžili ako dôkazy v trestnom konaní v 93 prípadoch. Nezákonné použitie ITP políciou v roku 2019 sudca nezistil.

Finančná správa dostala v minulom roku súhlas v 59 prípadoch, pričom eviduje jeden prípad, v ktorom boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní a tiež jeden prípad, “u ktorého nebol dosiahnutý zákonom uznávaný cieľ”.

Zo správy brannobezpečnostného výboru tiež vyplýva, že na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2019 podaných spolu 1639 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, pričom súhlas vydali v 1595 prípadoch.

Zo správy brannobezpečnostného výboru o stave použitia ITP za prvý polrok 2020 vyplýva, že Policajný zbor dostal súhlas v 469 prípadoch, z toho v 73 prípadoch nebol dosiahnutý účel a cieľ použitia ITP. Informácie získané použitím ITP sa využili ako dôkaz v trestnom konaní v 62 prípadoch. Nezákonné použitie ITP políciou v prvom polroku 2020 sudca nezistil.

Finančná správa získala za prvý polrok 2020 14 súhlasov na použitie ITP, pričom neeviduje žiaden prípad, v ktorom by získané informácie boli použité ako dôkaz v trestnom konaní a takisto nezaznamenala žiadny prípad nezákonného použitia ITP.

Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v prvom polroku 2020 podaných 697 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, súdy vyhoveli 684 žiadostiam.

- Reklama -