Ekonóm Šebo: Čo je zvýhodňovanie veriteľa? Ak niekomu vrátite pol milióna a druhému nič…

2
Ján Šebo, ekonóm, analytik. Foto: umb.sk

Arca Capital? „Ťažko povedať, skadiaľ peniaze pritekali a do ktorej spoločnosti čo kto poskytol,” hovorí pre ParlamentnéListy.sk ekonóm Ján Šebo. Keďže ľudia riešia investovanie manželky premiéra Matoviča, objasňujeme, čo je to vlastne zvýhodňovanie veriteľa… A prečo dostala vlani členská organizácia Arca Capital pokutu od Národnej banky Slovenska? 

Objasnime si, čo to presne znamená, ak niekto dá informáciu investorovi, že firma požiada o súdnu ochranu a je vo finančných problémoch?  

U nás Trestný zákon pozná takýto trestný čin. Je to prečin zvýhodňovania veriteľa a je definovaný v paragrafe  240 odsek 1 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa môže dopustiť ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa. Tu platí totiž zásada, že musíte ku svojim veriteľom pristupovať pomerne. 

Skúsme si to uviesť na nejakom príklade.

Predstavte si situáciu, že ste si požičali milión eur od dvoch veriteľov – od každého pol milióna.  A vy viete, že nedokážete uspokojiť obidvoch, že nedokážete vrátiť milión, ale povedzme, iba pol milióna. To znamená, že u nás platí zásada, že sa musíte správať pomerne ku svojim veriteľom a každému musíte vrátiť 250 000 eur. Ostatné – nech podajú na vás konkurz a tam nech si to vymáhajú a riešia… Lenže ak vy niekomu vrátite pol milióna a druhému nič, tak to je typický príklad trestného činu zvýhodňovania veriteľa.

Objasnenosť týchto prípadov je extrémne nízka, bavíme sa možno o desiatich percentách.  

Väčšinu ľudí by mohlo zaujímať, že to neplatí len pre firmy, ale takto sa musíte správať, aj keď ste fyzická osoba, nepodnikateľ. To znamená, že nesmiete rôzne pristupovať k svojim veriteľom. Dokonca na takýto prístup neznevýhodňovania veriteľa platí alebo nevyžaduje sa ani začiatok konkurzného konania. Logika totiž hovorí, že vy chcete zvýhodniť nejakého veriteľa ešte predtým, než je vyhlásený konkurz. Najčastejšie dochádza k takémuto správaniu práve v čase bezprostredne predchádzajúcemu konkurzu. Trestná sadzba je tam taká, že až okolo dvoch rokov, ak je škoda veľkého rozsahu, od troch do ôsmich rokov.  

Pozerali ste si v súvislosti s premiérom Matovičom spoločnosť Arca Capital? 

Arca Capital je relatívne komplexná majetková štruktúra. Národná banka dala minulý rok  pokutu jednej z členských organizácií Arca Capital. Pokutu dostali za to, že klientom neriadili dobre portfólio, to znamená, že ho neriadili s odbornou starostlivosťou, ale riadili ho spôsobom,  že do jedného aktívne riadeného portfólia nakupovali výlučne jeden finančný nástroj, jednoducho nejaký dlhopis. To je jedna vec.

To bolo v decembri 2019. Potom tam došlo k majetkovým zmenám, ktoré nie je vidno na tom, kto riadil tie investície, a to je takisto zverejnené. Tam sa začali diať veľké zmeny. Na začiatku septembra tam opäť došlo k veľkým zmenám v predstavenstve, takže tam zrejme už dlhšie bolo evidentné, že asi sú problémy a podľa všetkého tie projekty nešli.

Premiér Igor Matovič a jeho manželka Pavlína o investovaní mlčia. Foto: Facebook/Igor Matovič

Arca Capital je strešnou spoločnosťou, pod ktorou je veľa spoločností a firiem. Ak tam aj manželka premiéra Pavlína Matovičová investovala, je zrejme ťažké určiť, kam presne a za akých okolností by investíciu vybrala… 

Nikto nevie, kto investoval do ktorej časti tejto štruktúry. Viete, keď investujete do fondu, tak tam normálne dáte dátum, rezerváciu a poviete, že vystupujete z toho fondu a vy ako správca fondu musíte tie peniaze vyplatiť, o tom je kolektívne investovanie.

Otázka  je, keď investujete do úplne iného projektu, kde boli inak nastavené zmluvné vzťahy. Takže je ťažké napríklad sa vyjadrovať o investícii niekoho, keď neviete, kde presne, kam boli tie financie investované. Niekto išiel cez fond, niekto priamou pôžičkou, niekto išiel do developerského projektu, je to dosť ťažké vedieť, čo sa vlastne stalo.

Áno, Arca Capital  je strešnou organizáciou veľkého množstva iných organizácií a firiem. Veľmi zjednodušene povedané: len keď pozeráme na finančné služby, tak tam máte obchodníka s cennými papiermi, to je jedna organizácia, potom tam majú ďalšiu – podielový fond nehnuteľností, ďalšia organizácia je inkaso pohľadávok, ďalej investičné poradenstvo alebo napríklad licencovaný poskytovateľ úverov… Ťažko povedať, odkadiaľ peniaze pritekali a do ktorej spoločnosti čo kto poskytol. 

Ako sa tu dá prísť o peniaze?  

Vy môžete poskytnúť peniaze jednej firme a tá to dá ako pôžičku dcérskej developerskej firme a vy sa k peniazom neviete dostať, lebo sa k nim nevie dostať materská spoločnosť, do ktorej ste investovali vy. Toto je tá komplexná štruktúra. Ťažko povedať, ktoré projekty im nevyšli, boli veľmi aktívni v energetike, veď dosť nakupovali aj ten dlhopis, za ktorý dostali od Národnej banky Slovenska pokutu. 

To sa dá asi od stola ťažko zistiť, kto koľko kde investoval a ako celá tá štruktúra išla…

Na to sú už ľudia na kriminálke, aby to zistili.

- Reklama -

2 KOMENTÁRE

  1. Ak je pravdou iba s polovice to čo ste napísali v tomto článku tak ten šašo Mat_ovič má problém!!! Som teraz zvedavý ako bude postupovať polícia? Či bude tak prehnane usilovná ako to bolo v prípade Koč_nera a jeho zmeniek!!! Len toľko zatiaľ k tejto kauze. Uvidíme čo bude ďalej.

Comments are closed.