Ukrajina vrátila SR do zelenej zóny. Rezort vnútra informuje, ako je to s ďalšími krajinami

0
Ilustračná snímka. Cestujúci čakajúci v hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Kabinet ministrov Ukrajiny rozhodol 11. augusta o opätovnom zaradení viacerých krajín vrátane Slovenska do takzvanej zelenej zóny. Občania SR cestujúci na Ukrajinu tak nepodliehajú povinnej 14-dňovej karanténe či samoizolácii. Nevyžaduje sa ani test na COVID-19. Všetci cudzinci pri vstupe na Ukrajinu sa však musia preukázať poistnou zmluvou či potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou ochorenia COVID-19. TASR o tom informovali z Ministerstva vnútra SR.

Česká republika Slovensko naďalej zaraďuje medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy a nevyžaduje preto test na COVID-19 s negatívnym výsledkom ani karanténu.

Rovnako pri vstupe do Rakúska zo Slovenska netreba predložiť negatívny test na COVID-19, nevyžaduje sa ani domáca karanténa. Tranzit cez rakúske územie je naďalej povolený bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom.

„Od 17. augusta vstúpilo do platnosti varovanie pred cestovaním do Chorvátska. Všetci, ktorí sa budú vracať späť do Rakúska, sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo nastúpiť do domácej karantény a zotrvať v nej dovtedy, kým nebudú mať negatívny test,” spresnil rezort vnútra.

Maďarsko má väčšinu krajín EÚ, vrátane Slovenska, zaradených medzi takzvané zelené krajiny s nízkym stupňom výskytu ochorenia COVID-19. Občania SR tak môžu vstúpiť i prechádzať územím Maďarska a späť na Slovensko zo zelených krajín bez obmedzení, tiež môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety i prílety do a z krajín zelenej zóny bez obmedzení.

Slováci môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 či karantény.

Slováci, ktorí plánujú navštíviť Chorvátsko, by sa mali vopred online zaevidovať na stránke entercroatia.mup.hr. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je pre Slovákov potrebné sa preukázať testom na COVID-19.

Vstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území, je pre Slovákov bez obmedzenia, ale len pod podmienkou, že do Talianska prichádzajú z bezpečnej krajiny, respektíve sa posledných 14 dní zdržiavali v bezpečnej krajine.

„Slovenskí občania sa môžu po území Talianska pohybovať bez testu na COVID-19 a bez karantény. Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie a odovzdať ho dopravcovi alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami,” upozorňuje ministerstvo vnútra.

Do Bulharska môžu Slováci vstúpiť bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.

Od 8. augusta sú všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových oblastí povinní podstúpiť test na COVID-19. Slovensko však na zozname rizikových krajín nie je.

„Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku),” uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že systém po vyhodnotení nahlásených údajov určí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na ochorenie COVID-19 alebo nie. Link na formulár je možné nájsť na stránke travel.gov.gr. Vyberanie osôb na testovanie je náhodné.

- Reklama -