Mandáty by bolo spravodlivé priraďovať podľa veľkosti kraja a nie tak, že človeka na severovýchode Slovenska zastupuje poslanec zo Záhoria, myslí si Kaliňák

0
riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Foto: TASR

Vláda musí konať, záväzok zmeniť súčasný volebný systém na Slovensku z jej programového vyhlásenia znamená súčasť jej práce, hodnotí pre ParlamentnéListy.sk diskusiu na tému zmeny súčasného jednoobvodového volebného systému Michal Kaliňák, ktorý už pred vyše rokom spustil k tejto veci petíciu občanov. Chce ňou dosiahnuť, aby sa Slovensko zmenilo na osem volebných obvodov. Myslí si, že strany koalície, ktoré sú postavené na jednej silnej osobnosti, budú naozaj chcieť túto reformu?

Na Slovensku máme od čias Vladimíra Mečiara, z obdobia jeho tretej vlády, jednoobvodový volebný systém, to znamená, že ľudia v Bratislave krúžkujú vo voľbách tých istých kandidátov ako napríklad v Prešove. Vy ako aktivista sa v tejto veci zasadzujete za výraznú zmenu a jeho premenu na osem volebných obvodov – rovnako, ako máme krajov. Prečo je podľa vás zmena volebného systému taká dôležitá?

Ak zvýšime počet volebných obvodov, iba sa stane dobre voličom aj politickým stranám. Voliči dokážu voliť presne tých kandidátov, ktorých reálne v území poznajú, vedia s nimi spojiť konkrétne očakávania, dokážu s nimi komunikovať o poslaneckej práci a pritom politické strany konečne nebudú fungovať štandardne. To znamená, že nebudú zavesené na jedného celorepublikového lídra, ale na skutočných lídrov úspešne etablovaných v regiónoch. Práve to dokáže urobiť z politických strán subjekty reálne pôsobiace v regiónoch, nie značky zavesené na lídra a sponzorov partaje. 

Napokon ak sa pozrieme na volebné komisie pre rôzne voľby, zistíme, že stranám chýbajú členovia, ktorí by dokázali byť členmi neplatených mestských a okresných volebných komisií. Inými slovami len niektoré politické strany dokážu reálne plniť svoje spoločenské funkcie, keďže nedisponujú primeranou členskou základňou a aj preto sú od regiónov izolované. Mimochodom, práve regióny by mali byť kolískou nových straníckych lídrov a energiou pre nové témy, ktoré by mali do vysokej politiky prichádzať zdola.

Myslíte si, že viac volebných obvodov by prinieslo spravodlivejšie rozdelenie mandátov? Alebo v čom by spočíval prínos pre občanov, prípadne politický systém?

Toľko volebných obvodov, koľko samosprávnych krajov je kombinácia, vďaka ktorej samosprávne kraje získajú to, čo reálne potrebujú. Budú omnoho viac stotožnené s regionálnymi politikmi, s priestorom, v ktorom neexistuje reálna politická konkurencia, a teda generovanie politickej agendy. Dokonca musíme tvrdiť, že dlhodobo nízky záujem voličov o voľby do orgánov samosprávnych krajov, ale aj nezáujem o prácu vyšších územných celkov počas volebného obdobia zo strany verejnosti dokazujú, že Slovensko dlhodobo ide proti podstate. 

Pred 20 rokmi sme zriadili samosprávne kraje, ale vôbec sme na ne nespárovali volebné obvody pre parlamentné voľby. A pritom vrátanie Mečiarovho daru vo forme jedného volebného obvodu bolo témou už parlamentných volieb v roku 1998, ale každá vláda na to chcela pozabudnúť a vytrvalo prehliadala túto tému.

Špecifikom jedného volebného obvodu, ako ho poznáme, je realita, ktorá hovorí, že v každom volebnom období zastupuje voličov drvivá väčšina poslancov z Bratislavského kraja, hoci je tretí najmenší…

Máte pravdu, kandidátne listiny sa tvoria s tým, že kľúčové zvoliteľné miesta patria výraznej väčšine ľuďom, ktorých, zdá sa, že výhodou je trvalý pobyt v okolí Bratislavy. Je to obrovská neúcta k politikom a voličom z ostatných krajov. Mimochodom, je to aj neférové vzhľadom na to, že mandáty by bolo spravodlivé priraďovať podľa veľkosti kraja a nie tak, že človeka na severovýchode Slovenska, pri poľských hraniciach zastupuje poslanec zo Záhoria, ktorý na severovýchode zrejme ani nikdy nebol. Jeden volebný obvod je aj preto iba predstieraním reálnej súťaže a aj on prispel k tomu, že politicky skorodoval.

Viete si predstaviť aj úplnú zmenu filozofie volebného systému, napríklad zo súčasného, pomerného na väčšinový alebo zmiešaný? Aké by to malo prípadne výhody?

Na Slovensku sme si už užili veľa experimentov. Ďalšie si už nezaslúžime. Preto zachovajme pomerný volebný systém, ktorý je už zaužívaný, no potrebuje nabrať na kvalite. Požadovanú kvalitu mu môžeme dopriať zvýšením počtu volebných obvodov, lebo to umožní reálnu súťaž, kvalitnú konkurenciu a možnosť voličov vybrať tých, ktorých poznajú, vedľa ktorých reálne žijú.

O potrebe zmeny volebného systému hovorí aj koalícia, respektíve do svojho programového vyhlásenia vlády zakomponovala aj tento problém s tým, že spraví analýzu zmeny jediného volebného obvodu na viaceré. Nezdala sa vám táto formulácia v PVV vágna? Veríte v úprimnú snahu zmeniť tento systém?

Ak vládna koalícia hlasovala za programové vyhlásenie, ktoré je plánom ich práce, je nemysliteľné, aby niektoré zo strán už teraz hovorili, že nemajú záujem zvýšiť počet volebných obvodov, a teda sú za zachovanie súčasného zlého stavu a vysielajú signál, že programové vyhlásenie pre nich nie je až taký záväzný plán práce. Mimochodom, diskusia o zvýšení počtu volebných obvodov nemôže začať počtami obvodov, či osem, alebo štyri, lebo podstata je v tom, aby ich bolo toľko, koľko budeme mať samosprávnych krajov. Tu je podstata.

Zloženie koalície je však také, že neexistuje jedna predstava zmeny volebného systému. Kým Za ľudí  by chcela štyri volebné obvody, OĽaNO malo vo volebnom programe osem obvodov, SaS ani Sme rodina nie sú za zvýšenie počtu volebných obvodov. Myslíte si, že koalícia nájde v tejto téme zhodu?

Programové vyhlásenie vlády je v tomto pomerne zrozumiteľné, vláda musí začať konať, lebo je to súčasťou jej plánu práce.

Od zmeny štvorobvodového systému na jeden obvod všetky pokusy zmeniť toto pravidlo stroskotali. Kľúčovú úlohu zohrávali práve lídri, na ktorých bola postavená popularita strán.

Zmena stroskotala na tom, že lídri strán dlhodobo pred voľbami predstierali niečo, čo nemysleli vážne. A výsledok poznáme od hlasnej kritiky Mečiarovho jedného volebného obvodu.

vláda musí začať konať, lebo je to súčasťou jej plánu práce.

Koaličné strany sú – všetky – postavené na idei jedného silného lídra. To však odporuje podstate myšlienky viacobvodového systému s regionálnymi lídrami. Veríte v ich úprimnú snahu – teda aspoň pri Za ľudí a OĽaNO, uvažovať o zmene? Reálne by sa stranám ich stranícky život dosť skomplikoval.

Úprimnú snahu nedokážem namerať, a preto sa nedá ani hodnotiť. Potrebujeme výsledok, rozhodnutie, lebo to jediné odkryje karty a ukáže realitu. Všetko ostatné sú snahy, iba neviem, či o to, aby sa zmenili veci, odložil problém, alebo odpútala pozornosť.

Je predstava OĽaNO – vytvorenie 75 mandátov poslancov, ktoré by približne zodpovedali okresom Slovenska s väčšinovým volebným systémom, zvyšné mandáty by sa volili celoslovensky ako doteraz, pomerným systémom – reálna?

Väčšinový volebný systém patrí komunálnym voľbám, krajským voľbám, ale aj prezidentským. Nechajme ho tam. V parlamentných voľbách máme tridsaťročné skúsenosti s pomerným systémom. Ľudia mu rozumejú, je pochopiteľný a preto aj dôveryhodný. Potrebuje však získať novú kvalitu a tá je v ponechaní systému, ale so zvýšením počtu volebných obvodov.

PREČO JE PRE OSTATNÉ ŠTÁTY LEPŠIE MAŤ VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV?

Politické strany na Slovensku prešli výraznou centralizáciou a niektoré sa už ako centralizované zakladali.

Máte pravdu. Za dvadsať rokov sa Slovensko výrazne decentralizovalo, no presne opačne išli stranícke centrály. Posilnil sa vplyv straníckej centrály na úkor regiónov a úzkeho straníckeho vedenia na úkor toho, že politická moc, verejná kontrola aj občianska participácia sa pritom presúvali dole do územia. Strany idú opačne ako ostatný vývoj.

V Česku majú model s viacerými volebnými obvodmi už viac než štvrťstoročie, do Poslaneckej snemovne v súčasnosti volia v štrnástich krajoch. To znamená, že politické strany musia do volieb poskladať až štrnásť rôznych kandidátok. Viete si to prestaviť aj u nás?

V Čechách majú toľko obvodov, koľko krajov. Presne toto si želám pre Slovensko, lebo ľudia v regiónoch si to zaslúžia a strany na to, aby mohli fungovať štandardne a v území etablovane, to potrebujú. Napokon, keď sa pozrieme medzi krajiny EÚ, ale aj V-4, Slovensko je krajina s jedným volebným obvodom. Preto by sme mali hľadať odpoveď na otázku: Prečo je pre ostatné štáty lepšie mať viac volebných obvodov?

Vy sa už dlho angažujete v tejto téme, dokonca ste s kolegami iniciovali petíciu občanov na zmenu volebného systému na osem krajov. Čo vám ukázal ten čas od spustenia petície – zaujíma občanov vôbec tento problém? Ako reagujú?

Ukazuje sa, že je to mimoriadne ťažká téma na komunikáciu. Zrejme si to uvedomujú aj politické strany a preto si dovolia odrážať túto tému a odpútavať pozornosť iným smerom. Ľudia to nedokážu jednoducho uchopiť, téma sa tak stáva všeobecná a profit majú strany, ktorým jeden volebný obvod vyhovuje. Necítia sa ohrozené náznakmi zmeny.

Koľko máte vyzbieraných podpisov?

Je to iba niekoľkotisíc. A to z viacerých dôvodov. Téma je pomerne ťažká na vysvetľovanie obyvateľom, pred voľbami sa stávala volebnou a nemal som záujem ísť s touto témou ako niekto, kto pomáha kandidujúcim partajám. Potom prišla korona a zase nebol priestor ísť vonku. Ale práve v tomto období aj vďaka médiám sa téme začína venovať pozornosť a opäť vidím priestor ísť s touto témou medzi ľudí.

- Reklama -