Trebišov: Africký mor ošípaných identifikovali v domácom chove v obci Čierna

0
prasa, mor
Ilustračná fotka. (Foto: suju, Pixabay)

Po 11 mesiacoch potvrdili ďalší prípad afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove na Slovensku, ohnisko nákazy je v obci Čierna v okrese Trebišov. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej webovej stránke.

 „V chove boli chované dve ošípané, nekomerčný chov pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo. Následne ošípané uhynuli a 7. júla prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia/vyvrátenia nákazy,“ uvádza ŠVPS.

Ohnisko sa nachádza 1,5 kilometra od ukrajinskej a 2,5 kilometra od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov.

V súvislosti s najnovšími prípadmi vytvorili trojkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska, ktoré zasahuje do katastrov obcí v okrese Trebišov Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou a Malé Trakany. Pásmo dohľadu v polomere desať kilometrov zahŕňa v Trebišovskom okrese katastre miest a obcí Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany a Leles. V okrese Michalovce ide o obce Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská a Kapušianska Kľačany.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR žiada obozretnosť a dodržiavanie preventívnych opatrení. Pripomína, že je nevyhnutné, aby mali všetci chovatelia chovy zaregistrované a aby ošípané a odstavčatá kupovali iba zo známych zdrojov a nie z oblastí mimo Slovenska, kde bol AMO potvrdený. Podľa neho nie je vylúčená ani cesta prenosu cez zeleninu a ovocie z tejto oblasti. „Dôležitá je aj manipulácia s krmovinami, od pokosenej kukurice až po slamu, ktorá môže byť infikovaná,“ informoval. Situáciu za našimi hranicami vzhľadom na počty potvrdených prípadov označil za katastrofálnu. Najviac ich pribúda v Maďarsku a v Poľsku.
Agrorezort zároveň upozorňuje na príznaky infikovaných ošípaných. Sú to zvýšená teplota zvieraťa, krvou podliate štípance po muchách, krvné podliatiny na koži, hnačka a znížený príjem krmiva. „Ich nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, je extrémne dôležité pre zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska,“ uviedol s tým, že v prípade akejkoľvek zmeny správania, resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej, je jej majiteľ povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) a veterinárovi.

„Na Slovensku bol poľovníkom nariadený intenzívny lov diviačej zveri, na ktorý poľovníci zareagovali zodpovedne. Prebieha aj aktívne sledovanie situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady za odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov,“ dodal agrorezort, podľa ktorého vo veterinárnom laboratóriu vo Zvolene neustále vyšetrujú odovzdané vzorky.

AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Na Slovensku doteraz zaznamenali 216 prípadov ochorenia u diviakov, a to v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice – okolie a Košice – mesto. U domácich ošípaných sa AMO potvrdilo spolu v 12 prípadoch v okrese Trebišov, pričom doposiaľ posledný prípad zaznamenali 19. augusta 2019. Vlani v decembri Európska komisia zrušila pre Slovensko aj infekčnú oblasť pre AMO.

- Reklama -