Žiadosť o ošetrovné elektronicky. Sociálna poisťovňa rozšírila mailové brány

  0
  Sociálna poisťovňa (Autor: ReproFoto: youtube)

  „Poistenci sa nemusia obávať toho, že by im dávka nebola priznaná, ak sa hneď po vyhlásení karantény do pobočky telefonicky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. Rodičia si v súvislosti s novým koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne. Nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň, ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch – týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila,” zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

  Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dávky sa riadne vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky, vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac.

  Znamená to, že napríklad žiadosť o dávku ošetrovné podaná teraz v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky.

  Poisťovňa upravuje aj úradné hodiny

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu Sociálna poisťovňa upravuje úradné hodiny.

  Od pondelka 16. marca budú klientske centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 11.00 h.

  „Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Preto žiadame verejnosť, aby na platby využila bezhotovostný styk,” upozorňuje hovorca Peter Višváder.

  Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.

  Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, respektíve e-schránky alebo poštový styk.

  Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.

  - Reklama -