Gastráčové firmy dostali poriadne mastné pokuty. A toto je dôvod

  0
  Ilustračná foto. (Autor: pexels.com)

  Rada úradu podľa nej potvrdila závery prvostupňového orgánu o tom, že podnikatelia DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Žilina, Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava a Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava sa dopustili dvoch protisúťažných konaní, a to kartelovej dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a kartelovej dohody spočívajúcej v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch. 

  Spresnila, že rozhodnutím Rady úradu boli potvrdené pokuty pre jednotlivých podnikateľov, a to v nasledujúcich výškach: pre DOXX – Stravné lístky, s.r.o., 486.158 eur, Edenred Slovakia, s.r.o., 845.237 eur, LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., 1,13 milióna eur, SODEXO PASS SR, s.r.o., 20.307 eur a pre Vaša Slovensko, s.r.o., 503.248 eur.

  Zdôraznila, že rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť 4. októbra 2017.

  Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania rozhodnutia súdom. V súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom od 18. apríla 2016 bol vo vyššie uvedenom rozhodnutí udelený podnikateľom zákaz zúčastňovať sa verejného obstarávania na obdobie troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia. 

  “Keďže v tomto prípade účastníkom konania ešte plynie lehota na podanie žaloby voči rozhodnutiu úradu, nie je zrejmé, či je možné voči niektorým účastníkom konania toto rozhodnutie považovať za konečné,” dodala Oľšavská.

  - Reklama -