Petícia proti diskriminácii otcov

0
Petícia - ilustračné foto (Autor: pixabay.com)

Otcovia milujú svoje deti a chcú im poskytovať starostlivosť po všetkých stránkach. Chcú byť pre svoje deti vzorom, rovnako ako matky.

Podpísaním tejto petície upozorňujeme na situáciu, ktorá ubližuje nielen otcom, ale aj deťom a spoločnosti ako takej.

Petíciou upozorňujeme na skutočnosť, že v dnešnej modernej spoločnosti, ktorá hlása rovnosť vo všetkých smeroch a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, nie je pristupované rovnocenným spôsobom k otcom a k matkám.

Dlhodobo je starostlivosť matky o deti uznávaná ako dôležitejšia v porovnaní so starostlivosťou otca o deti. Správanie k otcom nie je rovnocenné so správaním k matkám. Toto platí prakticky pre všetky štátne orgány, verejné inštitúcie, ako aj súkromné organizácie. Otcovia sa s diskrimináciou stretávajú na súdoch, na úradoch, v školách a škôlkach, u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, na polícii a podobne. Preferovaná je výlučná starostlivosť matiek v prípadoch rozchodu rodičov. Deti sú vnímané ako majetok matiek, ktoré môžu dovoliť alebo nemusia dovoliť otcom zahrať sa s nimi. K porušovaniu práv otcov nie je pristupované rovnako ako k porušovaniu práv matiek. Menšia pozornosť a pomoc je poskytovaná v oblastiach, v ktorých sú častejšími obeťami otcovia, v porovnaní s oblasťami, v ktorých sú častejšími obeťami matky.

Výsledky prieskumov potvrdzujú, že otcovia sa chcú viac zapájať do starostlivosti o svoje deti. Často im v tom bráni nedôvera matiek a rôznych inštitúcií v rodičovské schopnosti otcov.

Žiadame o ukončenie diskriminácie otcov. Žiadame o rovnosť medzi otcami a matkami. Žiadame o rovnocenný prístup na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Žiadame všetky orgány a inštitúcie o rovnakú podporu pre otcov, akej sa dostáva matkám a to ako na legislatívnej úrovni, vo všetkých predpisoch a normách, tak aj v praxi. Žiadame o rešpekt a úctu voči otcom, ktorí si chcú v prospech detí a v prospech spoločnosti zodpovedne plniť svoje rodičovské úlohy. Žiadame o dôveru v rodičovské schopnosti otcov.

Uvedomujeme si potrebu matiek v živote dieťaťa a podporujeme ju. Avšak otcovstvo je tiež nevyhnutnou a nezameniteľnou spoločenskou rolou a preto žiadame o podporu nemenej potrebnej úlohy otca. Budú z toho profitovať nielen otcovia, ale najmä deti, následne matky a celá spoločnosť.            

Petíciu môžete podpísať tu.
- Reklama -