Šimkovičová: Istanbulský dohovor som čítala a je to zvrátenosť. Bude trvať len jednu – dve generácie, kým nastanú nevratné zmeny

  0
  Martina Šimkovičová (Autor: Facebook, Martina Šimkovičová)

  „Jedna z prvých vecí, ktoré ma zarazili, keď som prišla do politiky, bolo to, ako často som narážala na rôzne mimovládne organizácie. Sú všade. V školstve, sociálnej politike, v ochrane životného prostredia, v zahraničnej politike, obrannej politike. Uvedomila som si, že majú obrovskú moc,“ konštatovala Šimkovičová s tým, že nie sú kontrolované, nárokujú si stále viac kompetencií a osobujú si právo rozhodovať.

  Deklarovala, že do politiky nešla plniť nariadenia mimovládok a hodlá presadzovať záujmy ľudí, ktorí ju zvolili do funkcie. Vždy bude stáť na strane rodín, matiek a detí, pričom ako nezávislá poslankyňa môže interpelovať vo výbore, ktorého je podpredsedníčkou.

  Istanbulský dohovor je zvrátenosť,“ pokračuje Šimkovičová, ktorá si dokument podľa svojich slov prečítala a pochopila. Pripomenula, že žijeme v blahobyte, o akom naši predkovia mohli len snívať, a deväť desatín ľudstva možno nikdy nebude mať k dispozícii veci, ktoré považujeme za samozrejmosť. Aj tečúca pitná voda je pre milióny ľudí luxusom.

  „Celé generácie museli tvrdo pracovať, mysliac pritom na budúcnosť svojich detí a rodín. Robili to pre nich. Muži ochraňovali ženy, aby tieto mali príležitosť vychovávať deti podľa vzorov, ktoré videli, k stále väčším istotám a prospechu pre všetkých. Istanbulský dohovor však túto konštrukciu ničí,“ tvrdí poslankyňa.

  Uviedla, že zákon zbavuje rodiny vplyvu na výchovu detí a štát má zabezpečiť výchovu k pochopeniu rodovej tematiky. „Garantom celého procesu majú byť mimovládne organizácie, ktoré nik nevolí a ktoré nenesú pred svojimi voličmi žiadnu zodpovednosť. Často sú platené zo zahraničia a presadzujú vízie iných krajín, iných ľudí,“ priblížila Šimkovičová. Zavádzajú pritom údajne nové pojmy zahmlievajúce podstatu rodiny. Poslankyňa dohovor považuje za diverziu budúcnosti našich detí.

  „S Istanbulským dohovorom, definíciami, ktoré zmenia právny stav našej spoločnosti, a úlohou mimovládnych organizácií, ktoré ako ideová polícia budú stáť na stráži ,novej morálky', bude trvať len jednu – dve generácie, kým nastanú nevratné zmeny,“ obáva sa Šimkovičová. Dôsledkom podľa nej bude vykorenená spoločnosť bez historických väzieb ovládaná ľuďmi nariaďujúcimi, čo sa smie.

  „Ak začneme hovoriť o špeciálnych právach nejakých skupín, na jednej strane ich ponižujeme; a práve vtedy vytvárame diskriminačné prostredie. Čo je najhoršie – keď začneme separovať ľudí na skupiny, nevytvárame ,nádhernú dúhu', ako to opisujú propagandisti. Vytvárame rozdelenú spoločnosť,“ argumentuje poslankyňa.

  Je presvedčená, že na nové pravidlá budeme potrebovať peniaze, represívne zákony a hordu príživníkov, ktorí si budú zvyšovať pocit dôležitosti a vymýšľať nové obmedzenia. „A presne o tom je Istanbulský dohovor. Pripraviť pôdu na atomizáciu spoločnosti pod zámienkou ochrany žien a dať moc do rúk nikým nevoleným úradníkom,“ nebrala si servítky Šimkovičová.

  So zamietnutím Istanbulského dohovoru vládnou koalíciou súhlasí a dúfa, že to nie je iba taktický krok. „Vláda koalície totiž podporuje veľké množstvo mimovládok. Preto by mala prehodnotiť dotačnú politiku a prijať zákon o lobizme, ktorý by podchytil organizácie financované zo zahraničia,“ navrhla nezávislá poslankyňa.

  - Reklama -