No to je pokrok! Rakúsky ústavný súd podporil uvádzanie tretieho pohlavia v dokladoch

  0
  Transsexuál na pochode gayov vo Venezuele (Autor: SITA)

  Podľa nálezu, ktorý priniesla agentúra APA, súd preveroval v tejto veci ustanovenia matričného zákona, pričom dospel k záveru, že nie sú potrebné žiadne zmeny. Určil však spôsob ich výkladu tak, aby bol v súlade s ústavou a Európskym dohovorom o ľudských právach.

  Rakúsky ústavný súd potvrdil, že z tohto dohovoru vyplýva i “právo na individuálnu pohlavnú identitu”. Štátne orgány tak nemôžu určovať niektoré z pohlaví osobám, ktoré sa s tým nestotožňujú.

  Uvedený zákon určuje povinnosť uvádzať v registri matričných údajov pohlavie, neprikazuje však, že musí byť len výhradne mužské alebo ženské. Súd ponechal otvorenú otázku, čo zapísať do príslušného poľa v prípade intersexuálnej osoby. Ako možnosti uviedol výrazy “rôzne”, “inter” či “otvorené”.

  Ústavný súd sa zaoberal touto problematikou na podnet osoby zo spolkovej krajiny Horné Rakúsko, ktorej neumožnili zmeniť si v registri údaj týkajúci sa pohlavia na “inter” alebo podobne.

  Otázkou uvádzania tzv. tretieho pohlavia v dokladoch sa zaoberal vlani aj ústavný súd v Nemecku, ktorý nariadil zmenu príslušnej legislatívy v prospech intersexuálnych ľudí.

  - Reklama -