Segregácia nemá zmysel, Rómom treba pomôcť, aby Slovensko prosperovalo, hovorí rómsky stredoškolák

  0
  Luník IX (Autor: TASR)

  To je odkaz rómskeho stredoškoláka a dobrovoľníka Daniela Bundu, ktorý na pôde Organizácie spojených národov (OSN) hovoril o inklúzii a vzdelaní po boku vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ten v OSN predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja.

  Bunda je stredoškolák, aktívny dobrovoľník v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Eduma a tiež ambasádor pre národné priority “Vzdelanie pre dôstojný život” a “Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia”.

  “Obe priority, ktoré prezentujem, sa ma týkajú, som študent a som Romak. Svojim spôsobom som si prešiel určitou diskrimináciou a viem, čo je inklúzia,” uviedol pre TASR s tým, že aktuálne študuje na prestížnej strednej škole v Bratislave a zdôrazňuje potrebu vzdelania. Delegátom OSN odkazuje, že ľudskosť je všetkých ľudí rovnaká a slabým treba pomáhať. „Pretože naša spoločnosť je taká silná, ako najslabší článok spoločnosti,“ zdôraznil Bunda.

  Segregovať rómske deti podľa jeho slov nemá zmysel. „Keď ich oddelíme, budú stále žiť vo svojom vlastnom svete, kultúre. Tým pádom ich nemôžete reálne zapojiť do spoločnosti. A my ich chceme zapojiť do spoločnosti. Rómov na Slovensku je veľa, áno, ale ak sa všetci zapoja do našej spoločnosti, budú pracovať, budú vzdelaní, naša spoločnosť bude vyzerať omnoho lepšie. Budeme mať Rómov lekárov, inžinierov, architektov a Slovensko môže prosperovať,“ uzavrel Bunda.

  Národné priority vychádzajú z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky štáty OSN v septembri 2015. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

  - Reklama -