ĽSNS chce, aby homosexuáli nemohli získať deti do náhradnej starostlivosti

  0
  Popularita strany Mariana Kotlebu je na vzostupe (Autor: TASR)

  Autori návrhu tvrdia, že takto zlepšia ochranu práv detí na život v tradičnej heterosexuálnej rodine. “Prijatím tejto novely sa vytvorí garancia, že deti neskončia v zákonnej starostlivosti u prejavených homosexuálov, pedofilov alebo zoofilov, a tým nebude ohrozený ich ďalší mravný a zdravotný vývoj,” argumentujú.

  Podľa ĽSNS tradičná rodina zložená z muža, ženy a prípadne detí predstavuje základnú bunku civilizovanej spoločnosti. “Manželstvo, respektíve partnerstvo muža a ženy, má v skutočnosti dva neoddeliteľné významy, nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu lásky medzi manželmi. Druhý je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a ich výchovu,” uvádzajú v dôvodovej správe.

  Heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky, sú podľa ĽSNS najlepším prostredím pre vývoj detí. “Tento ideálny prípad sa z rôznych dôvodov, žiaľ, nie vždy podarí zrealizovať. Množstvo detí je osirelých alebo opustených a sú odkázané buď na inštitucionalizovanú starostlivosť zo strany štátu, alebo na starostlivosť zo strany rôznych náhradných opatrovateľov,” konštatujú.

  Podľa súčasnej legislatívy je možné zveriť dieťa buď do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, do poručníctva, opatrovníctva, alebo môže byť dieťa formálne plnohodnotne osvojené novým rodičom. “Každý z týchto úkonov kladie na žiadateľa, ktorý sa chce o dieťa starať, určité zákonné požiadavky. V súčasnosti medzi ne patria najmä spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotné, osobnostné a morálne predpoklady,” uvádzajú s tým, že v zákonom vyžadovaných podmienkach chýba explicitne definovaná požiadavka na heterosexuálnu orientáciu budúcich opatrovateľov dieťaťa.

  “Pri neustále rastúcom tlaku liberálnych lobistov tak môže nastať už v blízkej budúcnosti situácia, že deti skončia zákonným spôsobom v rukách homosexuálov, pedofilov alebo zoofilov. Deťom vyrastajúcim v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky pre zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj obeťami sexuálneho zneužívania,” myslia si autori novely a dodávajú, že takto vychovávané deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov.

  Vylúčenie “uvedených sexuálnych deviácií” má byť podľa právnej normy súčasťou odborného psychologického posudku žiadateľa, respektíve žiadateľov. Z dôvodu odľahčenia byrokracie má byť možné ich vylúčenie preukázať aj manželským zväzkom, ktorý nebol ukončený rozvodom.

   

  - Reklama -