Chýba vám pracovná sila? Hľadajte ju medzi Rómami, odkazuje Ravasz

  0
  Ilustračná snímka. (Autor: TASR)

  „Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť aj z internetu. 

  V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. „Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v miestnom kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných pracovníkov vytvorili oddychovú zónu.

  Máme aj prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 

  V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva.

  Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. 

  Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese.

  Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. 

  Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

   

  - Reklama -