Štátna ochrana prírody historicky prvýkrát získa právo veta

  0
  Ilustračná snímka (Autor: TASR)

  “Naše národné parky dlho trpia tým, že sa nenastavili jasné legislatívne pravidlá. Verím, že teraz sa nám to podarí. A ten desaťročia trvajúci stav otočíme v prospech ochrany prírody. Považujem to za prvý krok, ale viac ako významný,” vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

  V súčasnosti štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Ten je v národných parkoch zastúpený minimálne.

  Vďaka pripravenej novele sa táto ich právomoc rozširuje na celé územie národných parkov. Novela právne zakotvuje aj záväzok dosiahnuť bezzásahový stav spravidla najmenej na polovici územia národných parkov.

  Za posledné tri roky štát pri ochrane národných parkov začal aktívne využívať predkupné práva.

  Od roku 2017 podľa MŽP predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase, v Malej Fatre, Poloninách či Národnej prírodnej rezervácii Choč.

  Okrem toho za posledné obdobie na Slovensku pribudlo 1262 hektárov bezzásahového územia.

  Podľa novely by sa tiež malo o ťažbe v chránenom území povinne informovať na webovej stránke príslušného orgánu ochrany prírody. Obce by mali viesť evidenciu využitia finančných prostriedkov z náhrad za vyrúbané dreviny.

  Envirorezort chce zároveň vytvoriť informačný systém, ktorý verejnosti aj orgánom štátnej správy poskytne údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať hranicu chránených území a ich ochranných pásiem.

  - Reklama -