sobota, 26 novembra, 2022
9.5 C
Bratislava
ÚvodArénaPre rodičov 100 eur: Príspevku na nákup školských potrieb dala vláda zelenú

Pre rodičov 100 eur: Príspevku na nákup školských potrieb dala vláda zelenú

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súvislosti s pripomienkami predloženými v rámci medzirezortného pripomienkového konania uviedlo, že návrh zákona spôsobí výdavky verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo kryté.

Peniaze budú viazané na nástup dieťaťa do školy

Vzhľadom na to, že toto opatrenie nebolo súčasťou schváleného rozpočtu kapitoly rezortu práce na rozpočtový rok 2019, ministerstvo navrhlo zvýšenie rozpočtu kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019 a zahrnutie predmetných výdavkov do návrhu štátneho rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Cieľom novely zákona je podľa poslancov zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy.

“Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy,” priblížili.

Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy.

Ak pôjde o školu v zahraničí, treba potvrdenie

Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy, budú príslušné úrady práce čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra.

Úrad práce následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v októbri príslušného kalendárneho roka.

“Takýto postup je najprijateľnejší vzhľadom k tomu, že pre oprávnenú osobu nebude predstavovať žiadnu administratívnu záťaž, nakoľko prídavok vo zvýšenej sume sa jej vyplatí automaticky, bez uplatňovania a preukazovania nároku,” objasnili poslanci.

V prípadoch, keď dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenska, bude potrebné o tom predložiť potvrdenie.

Príspevok sa má tykať takmer 60-tisíc detí

 “Cieľom návrhu zákona je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré si začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby,” priblížili poslanci.

Toto opatrenie má zároveň finančne odbremeniť rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

V tomto roku bude potrebné zo štátneho rozpočtu na opatrenie vynaložiť 6,2 milióna eur, pričom 5,9 milióna eur má ísť na výplatu zvýšeného prídavku na dieťa a 300.000 eur sa má vynaložiť na nevyhnutnú úpravu informačných systémov.

V tomto roku by príspevok mal ísť na 59.000 detí, v budúcom roku na 59.300 a v roku 2021 na 59.600 detí.

Lubyová: Je to pozitívne inkluzívne opatrenie

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že ide o sociálne opatrenie, ktoré má pomôcť inklúzii, ale aj tomu, aby rodičia neboli nadmerne zaťažení pri vstupe dieťaťa do školy.

“Je to pozitívne inkluzívne opatrenie. Gestorom je rezort práce, sociálnych vecí a rodiny,” poznamenala šéfka rezortu školstva.

Ako doplnila, do budúcnosti si vie predstaviť, že by takýto príspevok získali nielen prváci, ale žiaci celého prvého stupňa. “Viem si to predstaviť, pokiaľ budú na to finančné prostriedky,” uzavrela.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -