Európsky výbor kritizuje podmienky väzňov na Slovensku

  0
  Ilustračná snímka, väzenie, väzni (Autor: TASR)

  Delegáciu z CPT znepokojil pri návšteve vo väznici Leopoldovo stav dvoch duševne postihnutých väzňov. Tí mali zanedbanú osobnú hygienu, podávanie stravy aj primeraný dohľad. CPT požiadalo o nápravu. Zbor väzenskej a justičnej stráže prijal opatrenia.

  Išlo o zlepšenie terapeutického prostredia cely, doplnenie ošetrovateľskej starostlivosti o osobnú hygienu, zavedenie systému pravidelnej vizitácie a terapeutických aktivít odborným personálom väznice. Ďalej o prednostnú hospitalizáciu a denné vychádzky a začlenenie do niektorých skupinových aktivít.

  Rezort spravodlivosti dodáva, že ide o odsúdených, ktorí sú „neliečiteľní v podmienkach zboru“, čo podľa ministerstva dokazuje nevyhnutnosť zriadenia detenčného ústavu, na ktorom sa pracuje.

  CPT vyčíta aj doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Ten sa podľa CPT nezhoduje s Európskym dohovorom o ľudských právach. Rezort spravodlivosti presadil novelu Trestného zákona, ktorá takýto trest vypúšťa. Po novom bude môcť každý odsúdený na doživotie požiadať o podmienečné prepustenie po 25 rokoch výkonu trestu.

  CPT kritizovalo aj drastické bezpečnostné opatrenia spojené s väzňami odsúdenými na doživotie. Tie majú zahŕňať aj spútavanie počas lekárskeho ošetrenia, viacnásobné osobné prehliadky, používanie okuliarov na zabránenie videnia a chráničov na uši pri eskortovaní väzňov mimo ústavu.

  “Uvedené opatrenia individuálne zohľadňujú bezpečnostné riziká, ktoré vzhľadom na charakter trestnej činnosti niektorý odsúdení na doživotie predstavujú,” reagovalo ministerstvo s tým, že výbor nekonštatuje protizákonnosť opatrení.

  V otázke starostlivosti o drogovo závislých väzňov navrhoval výbor zaviesť do väzení substitučnú liečbu. To ministerstvo odmieta s tým, že to neodporúča ani odborná zdravotnícka obec. Vo väzeniach by podľa rezortu mohla viesť ponuka substitučnej liečby „k rozmachu nedovolenej činnosti vo väzenských podmienkach“. Ministerstvo nevylučuje možnosť úvodnej symptomatickej liečby pri potláčaní prvotných abstinenčných príznakov, čo sa podľa rezortu aj deje.

  CPT vyčítal pri odsúdených väzňoch aj nedostatočnú odmenu za prácu vo výkone trestu, čo často vyúsťuje do dlhu, ktorý si so sebou väzni odnesú na slobodu. Ministerstvo uvádza, že od roku 2013 sa zvýšila pracovná odmena o 32 percent, dosahuje tak sumu 197 eur pri plnom pracovnom úväzku. Rezort spravodlivosti si uvedomuje, že zadlženosť je jedným z dôvodov kriminality. Ako jedno z riešení uvádza inštitút osobného bankrotu.

  CPT kritizoval aj to, že niektorí obvinení sú v štandardnom výkone väzby zavretí v cele 23 hodín denne. To podľa CPT trvá niekedy celé mesiace až roky. Rezort spravodlivosti tvrdí, že v roku 2018 robili vo väzobných ústavoch vyše 1200 rôznych skupinových akcií.

  Spomína aj zapájanie obvinených do pomocných prác pri upratovaní priestorov ústavu, varenia a prijatie sociálneho pracovníka do každého ústavu na výkon väzby. Ten má pomáhať pri vybavovaní dôchodku a pri nadväzovaní kontaktu s blízkymi obvinených.

  Rezort dodáva, že v každom väzobnom ústave sú k dispozícii psychológovia a kapláni a že bude napriek uvedeným aktivitám hľadať ďalšie možnosti posilňovania „zmysluplných aktivít so všetkými obvinenými bez ohľadu na režim výkonu väzby”.

   

  - Reklama -