Predsedníčka Súdnej rady víta krok Čaputovej a dištancuje sa od politických súbojov. SaS má iný názor

  0
  Lenka Praženková (Autor: facebook.com/sudnarada/)

  Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo voľbách do Národnej rady SR alebo Európskeho parlamentu. Hlava štátu vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza.

  Praženková sa dištancuje od akýchkoľvek politických súbojov, preferencií a osobných ambícií jednotlivcov či skupín v oblasti slovenskej justície a politiky.

  “K problematike je nutné pristupovať objektívne, odborne a striktne v súlade s Ústavou SR, ústavnými princípmi a judikatúrou Ústavného súdu,” uviedla.

  V rámci týchto princípov musí byť podľa nej zachovaný “aj princíp rovnosti prístupu k verejným funkciám a rešpektovanie záväznej judikatúry Ústavného súdu o zakotvení oddelenia statusu sudcu od výkonu tejto funkcie”.

  Praženková poukazuje na to, že ústava umožňuje nositeľovi sudcovskej funkcie zastávať funkcie v zákonodarnej a výkonnej moci. “V takom prípade nastáva prerušenie výkonu funkcie sudcu,” pripomína.

  Šéfka Súdnej rady zdôrazňuje, že právna úprava týkajúca sa statusu sudcov sa má riešiť v riadnom legislatívnom procese. Hovorí o potrebe rešpektovania kompetencie Súdnej rady byť súčasťou tohto procesu.

  Súdna rada má mať podľa Praženkovej možnosť podať k návrhu zákona stanovisko ešte pred schvaľovaním v parlamente. Praženková je pripravená viesť k tejto téme odbornú diskusiu na komplexnejšej a systémovej úrovni. 

  SaS a jej poslanec Alojz Baránik, ktorý s návrhom zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo voľbách prišiel, nesúhlasia s výhradami prezidentky.

  “Našou novelou sme chceli zabrániť dokončeniu ´harabinizácie´ slovenského súdnictva,” argumentujú liberáli na sociálnej sieti a pripájajú text navrhovateľa, ktorý nazval “Prečo mala Čaputová Lex Harabin podpísať”,

  - Reklama -