Ravasz: V znižovaní segregácie rómskych detí treba pokračovať

  0
  Na snímke vľavo Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity medzi Rómami. (Autor: TASR)

  „V posledných rokoch sme zaznamenali vo viacerých oblastiach pozitívne trendy, zníženie počtu rómskych detí v špeciálnych školách, naopak ich väčšie zastúpenie v predškolskej výchove, no východiskový stav bol taký zlý, že napraviť ho nepotrvá ani rok, ani štyri, možno ani desať rokov,“ upozornil Ravasz, pripomínajúci aj prijatie opatrení, znižujúcich segregáciu rómskych detí, napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky či rušenie nultých ročníkov.

  S opatreniami je podľa neho oboznámená aj EK. „Komisia však začala tento proces už v roku 2015, ide o dlhodobý problém, preto i napriek pozitívnym trendom nie je stav ešte vyhovujúci,“ myslí si Ravasz o dôvode upozornenia komisie.

  Je zároveň presvedčený, že Slovensko musí v nastúpenej ceste ísť ďalej. “Musíme pokračovať, aby sme stav zmenili, ale nie preto, aby sme vyhoveli EK, ale preto, aby sme mali úspešnú krajinu,“ zdôraznil Ravasz pre TASR.

  Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.

  Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

  V stanovisku EK upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried.

  Opatrenia, ktoré SR prijala od roku 2015, keď jej EK zaslala formálnu výzvu, považuje komisia za nedostatočné. Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia.

  V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR oznámilo TASR, že sa k stanovisku komisie vyjadrí, až keď mu bude doručené a oboznámi sa s ním.

  - Reklama -