Bohužiaľ, mnoho poslancov nikdy nemalo zodpovednosť za výplaty, za ľudí. Potom z toho aj vychádzajú ich návrhy, tvrdí zástupca zamestnávateľov

0
Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka (Autor: TASR)

Nedávno bola v médiách informácia, že podnikateľská nálada v Nemecku sa po predchádzajúcom prepade stabilizuje. Čo to znamená pre Slovensko z pohľadu očakávanej krízy?

Je to taký malý pozitívny signál a každý takýto signál je dôležitý pre vývoj v priemysle. Sú to dobré správy, ale zatiaľ neodzrkadľujú realitu.

Každé drobné pozitívne prejavy z Nemecka sa u nás prejavia trochu neskôr, po nejakom štvrťroku, a tiež iba vtedy, keď to bude pokračovať ďalej, v ďalšom kvartáli. V tejto chvíli by sme to však nepreceňovali do nejakej optimistickej vlny.

O tri mesiace nás čakajú voľby a trinásť zamestnávateľských združení a obchodných komôr na Slovensku navrhlo 20 opatrení, ktoré by podľa vás mala spraviť budúca vláda, ak si chce Slovensko udržať svoje postavenie v čase globálneho ekonomického ochladenia. Máte ich rozdelené na dve časti – desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie. Ktorá zo strán sa z tohto pohľadu najviac približuje svojím programom vašim predstavám, respektíve myslíte si, že by ho presadzovala?

Toto vám takto otvorene nepoviem. Nemôžem nikoho uprednostňovať, nemôžem povedať, že táto je propodnikateľská, má dobrý volebný plán, ktorý je udržateľný, nie sú v ňom populistické gestá – takto sme to nikdy neoznačovali.

Nikdy by sme ani do politickej roviny nechceli skĺznuť, naopak zakladáme si na apolitickosti asociácie.

Viackrát ste v minulosti spomínali, že politici nerobia dostatok pre podnikateľské prostredie. Máte nádej, že sa to zmení a budú sa držať niektorých oblastí, ktoré ste spomenuli v dvadsiatich bodoch?

To neviem, ale pokiaľ chcú vládnuť a dobre riadiť tento štát, mali by ich realizovať.

Je potrebné, aby sme my najskôr získali zdroje a oni by následne cez dane začali plniť základné funkcie štátu, a potom by ešte možno mohli niečo použiť, aby si robili volebnú kampaň.

Pokiaľ nebude fungovať biznis, nebudú ani dane, odvody, zamestnanie a ani plnenie spomínaných základných funkcií štátu. Takže je naozaj dôležité, aby si v čo najväčšej miere zobrali príklad z praxe.

Vychádzame z toho, že bohužiaľ, mnoho poslancov národnej rady nikdy nebolo v nejakom podniku, neriadilo ho, nemalo zodpovednosť za výplaty, za ľudí. Potom z toho aj vychádzajú ich návrhy.

Pokiaľ chcú byť zodpovední, tak by mali tie opatrenia brať vážne.

Návrhy sú jedna vec, realita druhá. Mám na mysli konkrétny príklad z posledného obdobia, ktorí sa týka presne vás, zamestnávateľov. Návrh zakázať návrat nezamestnaného k pôvodnému zamestnávateľovi po tom, ako bude čerpať dávku v nezamestnanosti. To sa u vás nestretlo s pochopením.

Absolútny nezmysel. Ak sme ho prepustili, lebo sme stratili zákazku a potom ju získame späť, automaticky siahneme po tom zamestnancovi, pretože je vyškolený, pozná prostredie v danej firme. A ak sme s ním boli spokojní, prvého chceme jeho.

Potešilo vás aspoň to, že príplatky pre zamestnancov za prácu v noci či v sobotu a nedeľu sa majú odpojiť od minimálnej mzdy a majú sa naviazať na priemernú mzdu?

Je to naša požiadavka. Ak rokujeme o minimálnej mzde, nie je to o tých pár ľuďoch, ktorí ju dostávajú na Slovensku, ale práve o príplatkoch naviazaných na minimálku, ktoré sa týkajú veľkého množstva občanov.

V minulosti bolo okolo 60 zákonov napojených na minimálnu mzdu, dnes to už kleslo na vyše štyridsať. Chceme, aby to ešte išlo dole, a keď rokujeme o minimálnej mzde, tak nie o veľmi širokom zábere, na ktorý to bude mať vplyv.

Košické U. S. Steel, jeden z najvúčších zamestnávateľov na Slovensku. Zdroj: TASR

Od budúceho roka minimálna mzda stúpne o 60 eur na 580 eur. Čo to bude pre vás znamenať?

To, čo každý rok. Ak situácia na globálnom trhu nebude dobrá a zákazky sa nepodarí zohnať, a tento trend bude stále pokračovať, tak nás možno čaká prepúšťanie ešte pred voľbami, čo politikov asi nepoteší, ale dostanú vizitku za svoje legislatívne konanie, ktoré predvádzali doteraz. Je možné, že po nábehu novej minimálnej mzdy sa bude prepúšťať.

A nezačne sa prepúšťať v Bratislave, Trnave, ale v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti a to bude veľký problém, lebo tam sa práca hľadá veľmi ťažko.

Toto volebné obdobie sa pomaly končí, viackrát ste vystupovali voči konkrétnym opatreniam, ktoré sa dotýkali podnikateľov – rast minimálnej mzdy, dovolenkové poukazy a podobne. Ako ho hodnotíte z vášho pohľadu?

Ako dosť zlé a možno jedno z najhorších. Mali sme aj dobré časy, čo sa týka globálnej ekonomiky, a štát ich nevyužil a naopak, pripravil také legislatívne prostredie, ktoré povedie k ochladeniu ekonomiky a nebudú také dobré časy.

To obdobie sa nevyužilo a doplatíme na to všetci, pretože k tomu ochladeniu ekonomiky príde. Opatrenia, ktoré politici prijímajú, by mali byť uplatniteľné aj v kríze a oni sú dnes nastavené na časy hojnosti a v Bratislave. A to je neudržateľné.

Vnímame to ako súčasť kampane, na ktorú si ľudia platia, čo je nehorázne.

Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie  

Prijímanie zákonov v NR SR až po diskusii 

Koniec netransparentným zmenám/prílepkom do návrhov zákonov 

Poctivé vyhodnotenia dôsledkov pri poslaneckých návrhov zákonov

Nižšia frekvencia zmien zákonov 

Reálna nezávislosť regulačných inštitúcií 

Viac odbornosti a menej politických nominácií vo verejnej správe

Férový prístup uchádzačov (podnikateľov) aj verejnosti (kontrola) k verejným súťažiam 

Skrátenie dĺžky súdnych konaní 

Zamedzenie škodám pri nesúlade zákonov s ústavou 

Odbremenenie súdov a posilnenie dôveryhodnosti       

Desatoro pre krajinu talentu 

Odstránenie nesúladu medzi obsahom/formou vzdelávania a skutočnými potrebami (nielen) trhu práce

Školstvo ako atraktívne prostredie pre mladých ľudí a aktívne postavenie učiteľa v 21. storočí  

Komplexný a funkčný systém celoživotného vzdelávania  

Vyvážený a flexibilný zákonník práce pre zamestnancov aj zamestnávateľov  

Flexibilné formy zamestnávania a sloboda vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ  

Férové a vyvážené kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Efektívnejšie a férovejšie skončenie pracovného pomeru  

Viac flexibility pri uzatváraní pracovného pomeru na lehotu určitú a pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  

Predvídateľná minimálna mzda  

Zmeniť odliv mozgov na prílev talentov  

Autor: Ľudovít Kusal

- Reklama -