Ministerstvo odmieta kritiku nového prerozdeľovania licencií pre záchranky

  0
  Ilustračná snímka. Foto: TASR

  Poukázala na to, že plánované prísnejšie podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek, sú krokom k zabezpečeniu vyššej kvality.

  “K tomuto kroku sme pristúpili vzhľadom na skutočnosť, že súčasná právna úprava v procese výberového konania umožňovala uchádzačom deklarovať splnenie podmienok na vydanie povolenia čestnými vyhláseniami bez toho, aby existoval následný proces povinnej verifikácie týchto podmienok,” ozrejmila Eliášová.

  Po novom má byť preto nielen výberové, ale aj certifikačné konanie. “Postup a spôsob hodnotenia dokladov a informácií posudzovaných v konaní o certifikáte systému bezpečnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, pričom ako ministerstvo v predloženom návrhu a dôvodovej správe uvádza, návrh zákona vylučuje z procesu výberového konania akékoľvek subjektívne prvky hodnotenia podkladov členmi výberovej komisie,” vysvetlila Eliášová.

  Dôvodom revízie hodnotiacich kritérií a odstránenia projektu ako jedného z pôvodných hodnotiacich kritérií v rámci výberového konania je podľa jej slov zavedenie relevantných hodnotiacich kritérií.

  “Predložený návrh reflektuje práve na skutočnosť, že ústavné zdravotnícke zariadenia sú tými, ktoré bezprostredne po prevzatí pacienta od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pacientovi,” doplnila Eliášová.

  Asociácia záchrannej zdravotnej služby s návrhom, ktorý má upraviť proces udeľovania licencií, nesúhlasí. Tvrdí, že posledné výberové konania na záchranky boli najtransparentnejšie.

  V súvislosti s návrhom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti hovorí o možnej likvidácii profesionálnej záchrannej zdravotnej služby.

  Zástupcovia záchraniek novele vyčítajú spomínaný plánovaný systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov. Kritizujú aj možné preferovanie nemocníc pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby.

  Ministerstvo zdravotníctva prišlo s návrhom zmeny legislatívy po kritike posledného prerozdeľovania licencií pre záchranky pre prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu.

  Výberová komisia na licencie by mala po novom zastupovať subjekty zo systému záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zástupcov integrovaného záchranného systému, MZ SR, Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Ministerstvo chce sprísniť aj podmienky výberu členov komisie tak, aby sa vylúčili akékoľvek podozrenia a pochybnosti o transparentnosti.

  - Reklama -