Verejná výzva na vzdanie sa funkcie poslankyne TSK

0
Katarína Macháčková a Miroslav Beblavý (Autor: SITA)

Do Národnej rady SR predložili za týmto účelom návrh zákona, ktorým chcú zrušiť VÚC do konca roka 2017 a kompetencie samosprávnych krajov chcú prerozdeliť na mestá a obce na jednej strane a na štátnu správu na strane druhej. Ako dôvod na zrušenie VÚC uvádza pani poslankyňa TSK to, že podľa nej po 15 rokoch pôsobenia VÚC je zjavné, že vyššie územné celky nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy.

No, priznám sa, že väčšiu hlúposť som už dlhšie nepočul. Taký populizmus sme tu už dávno nezažili. Ľúbivá politika pani Macháčkovej asi naozaj nepozná hranice. 

Podať do parlamentu bez akejkoľvek celospoločenskej diskusie návrh na zrušenie VÚC  krátko pred voľbami do samosprávnych krajov je čistým hazardom, nekompetentným krokom. Jej návrh na zrušenie VÚC je absolútne neopodstatnený, irelevantný, nezmyselný.

História nám dáva za pravdu, že viac ako 15-ročná existencia VÚC má jednoznačne svoje opodstatnenie. Určite je možné samosprávne kraje považovať za významný prvok regionálneho rozvoja.

Samospráva vyšších územných celkov má na území Slovenska dávne historické korene. Už od 13. a 14. storočia vykonávali miestnu verejnú správu samosprávne korporácie, ktorými boli stolice (neskôr župy) so stavovskou samosprávou šľachticov a volených zástupcov zemianstva, ako aj mestá s municipálnym právom so samosprávou meštianskou. Od vzniku stolíc sa takmer stále uplatňovala územná samospráva nielen na úrovni obcí a miest, ale aj na úrovni vyšších celkov. I v zahraničí, najmä vo vyspelých krajinách, sú veľmi zriedkavé jednoúrovňové systémy územnej samosprávy. 

Vstupom zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch do platnosti a účinnosti sa na regionálnej úrovni vytvoril priestor na efektívnejšie rozhodovanie občanov a zabezpečovanie hospodársko-riadiacich úloh. 

Župy prevzali od štátu veľmi významné kompetencie na úseku školstva, kultúry, dopravy, zdravotníctva, sociálnych vecí v rozsahu podľa príslušných zákonov. Samosprávne kraje zohrávajú v našom štáte významnú a zodpovednú úlohu. 

Návrh p. Macháčkovej na zrušenie VÚC preto považujem za nepochopiteľný. Zvlášť, keď navrhovateľom je dlhoročná poslankyňa TSK, ktorá pôsobí v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja niekoľko volebných období. Osoba, ktorá sa počas svojho pôsobenia nijako aktívne v zastupiteľstve neprezentovala, počas svojho pôsobenia nepredniesla žiaden návrh, ktorý by súvisel so zrušením samosprávnych krajov.

Zvlášť z pozície podpredsedu TSK ma mrzí tento návrh p. Macháčkovej, som z neho sklamaný a je mi veľmi ľúto voličov, ktorí svojimi voličskými hlasmi pomohli pani poslankyni získať mandát poslanca TSK. Odmenou pre jej voličov je tento nešťastný návrh na zrušenie samosprávnych krajov. 

Vážení občania,

vzhľadom k týmto skutočnostiam si preto dovoľujem na tomto mieste vyzvať Katarínu Macháčkovú, aby sa okamžite vzdala svojej funkcie poslankyne TSK. 

Ing. Richard Takáč

podpredseda TSK a poslanec MsZ Prievidza za SMER-SD

- Reklama -