Kaliňák odklepol ďalšie milióny pre imigrantov. Kultúrna diverzita a rôznorodosť je obohacujúca, zaznelo

  0
  Minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) (Autor: TASR)

  Okrem dvoch grantov, ktoré priklepol minister vnútra Robert Kaliňák Medzinárodnej organizácii pre migráciu v hodnote vyše 1,8 milióna eur, podpísalo Ministerstvo vnútra SR minulý rok grantové zmluvy v celkovej výške 2 821 799,55 eura na integráciu migrantov a pomoc pre žiadateľov o azyl na Slovensku.

  Podľa Centrálneho registra zmlúv dostala Grantovú zmluvu SK 2016 AMIF SC1.2/1 s názvom Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II Slovenská humanitná rada.

  „Slovenská humanitná rada predložila jednu žiadosť o grant v rámci otvorenej výzvy SK 2016 AMIF SC1.2 a na základe výsledkov odborného hodnotenia získala grant. Slovenská humanitná rada zároveň predložila jednu žiadosť o grant v rámci otvorenej výzvy SK 2016 AMIF SC3.1 a na základe výsledkov odborného hodnotenia jej bol udelený grant,“ uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

  Táto organizácia pôsobí na Slovensku od roku 1990 a združuje viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií. 

  Kultúrna diverzita a rôznorodosť je obohacujúca

  Slovenská humanitná rada spravuje dve webové stránky, www.shr.sk a www.nasiutecenci.sk, kde píše že: „Utečenci sú ľudia, ktorí nedobrovoľne odchádzajú zo svojej rodnej krajiny, pretože sú prenasledovaní alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna. V naprostej väčšine prípadov nie je v ich záujme akýmkoľvek spôsobom poškodzovať svoju hostiteľskú krajinu a vytvárať prekážky vzájomnému spolužitiu s majoritným obyvateľstvom. Utečenci k nám neprichádzajú preto, aby nás vytlačili z nášho územia alebo zničili našu kultúru. Ich motiváciou nie je nenávisť k našej krajine, práve naopak, snažia sa u nás nájsť útočisko.“

  Organizácia vo svojom stanovisku konštatuje, že akékoľvek tvrdenia, že by nás utečenci vytlačili z nášho územia a rozvrátili našu spoločnosť, sú nezmyselné. „Predstava, že by tento zanedbateľný počet ľudí nejako ohrozoval našu integritu je, samozrejme, absurdná. Práve naopak, mnohí utečenci nepredstavujú ohrozenie našej spoločnosti, ale prínos na ekonomickej aj kultúrnej úrovni. Kultúrna diverzita a rôznorodosť je obohacujúca,“ pokračuje tvrdenie na stránke nasiutecenci.sk.

  Grant, ktorý im bol priklepnutý, predstavuje 1 008 400 eur, pričom je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Slovenská humanitná rada má na realizáciu projektu čas od 1. januára do 31. decembra 2019.

  Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiadateľov o azyl, hlavne v Záchytnom tábore Humenné, Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves a Rohovce.

  Muzikoterapia pre žiadateľov o azyl

  Pre žiadateľov o azyl majú v projekte okrem sociálneho poradenstva aj voľnočasové aktivity. Medzi tieto voľnočasové aktivity má byť zaradená aj muzikoterapia pre migrantov. „Z predchádzajúcich skúseností sa nám veľmi osvedčila práca muzikoterapeutov, ktorí svojou prácou v zariadení dokázali účinne odbúravať stres,“ píše sa v projekte.

  Personálne náklady sa vyšplhajú až na 314 056,73 a napríklad kultúrny mediátor v Pobytovom tábore Rohovce vyjde organizáciu počas projektu na skoro 42-tisíc eur.

  Ďalší grant, ktorý získala táto organizácia, mal názov projektu KOMPAS II a celková výška má hodnotu 345 400 eur. „Všetky navrhované aktivity projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov Medveďove a Sečovciach,“ píše sa v projekte.

  V rámci tejto výzvy Ministerstva vnútra SR bolo prerozdelených 1 174 300 eur, a to medzi Slovenskú humanitnú radu a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu.

  „Realizácia projektov začala v prípade projektu KOMPAS II 1. 12. 2016 a druhý projekt sa začal realizovať 1. 1. 2017. Slovenská humanitná rada pracuje už viac ako 15 rokov v oblasti migrácie a poskytuje utečencom širokú škálu služieb,“ povedal pre PL koordinátor projektov pre utečencov Peter Devínsky.

  Milión na integráciu

  Z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu bol spolufinancovaný aj grant vo výške 1 167 999,55 eura pre občianske združenie Marginal na projekt „STEP 3“. Partnerom projektu má byť ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z. ADRA Slovensko je členom medzinárodnej siete ADRA, ktorá sa mimo humanitárnej a rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta v súčasnosti zameriava aj na riešenie utečeneckej krízy.

  Z rovnakej grantovej výzvy SK 2016 AMIF SC2.1 Ministerstva vnútra SR získala vyše milióna aj IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. Túto sumu a organizáciu sme spomínali v minulom článku.

  „Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb cieľovej skupiny na území SR, t. j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu integračnej politiky SR,“ píše sa v grantovej zmluve projektu OZ Marginal.

  Tento projekt má byť realizovaný od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2019. Okrem integračného plánu pre osoby cieľovej skupiny má ísť aj o poskytnutie finančnej podpory pre týchto ľudí v prvých 6 mesiacoch integrácie. Finančná podpora pre dospelého jednotlivca je vo výške 300 eur.

  Liga za ľudské práva radí žiadateľom o azyl za 300-tisíc eur

  Projekt v grantovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Ligou za ľudské práva má názov Právna poradňa pre azyl. Projekt vo výške 300-tisíc eur má byť realizovaný od 4. novembra 2016 do 31. októbra 2019.

  Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitným právnym službám všetkým žiadateľom o azyl. „V rámci nášho projektu poskytujeme týmto osobám právnu pomoc a navštevujeme zariadenia ministerstva vnútra pre žiadateľov o azyl – Humenné, Opatovskú Novú Ves a Rohovce. Od 4. 11. 2016, keď projekt začal, sme poskytli právnu pomoc celkovo 59 osobám v azylovom konaní,“ povedala pre PL Zuzana Števulová, predsedníčka združenia Ligy za ľudské práva.

  - Reklama -