Kaliňák odklepol organizácii, ktorá pomáha migrantom, závratnú sumu. Milión išiel len na platy

  0
  Robert Kaliňák (Autor: TASR)

  Len dva dni pred koncom starého roka 2016 podpísalo ministerstvo vnútra s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu na Slovensku (IOM), ktorá sídli na Grösslinovej ulici v Bratislave, dve grantové zmluvy v hodnote 1, 8 milióna eur, pričom peniaze majú byť čerpané zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

  Táto organizácia na svojej stránke informuje, že je doteraz jediným „informačno-poradenským centrom poskytujúcim komplexné služby pre cudzincov ´pod jednou strechou´ v oblasti právneho, pracovného a integračného poradenstva, kurzov slovenského jazyka, rekvalifikácie a inklúzie na trh práce, ako aj podpory komunitného života migrantov“.

  Tlačový výbor Ministerstva vnútra SR nám potvrdil, že „IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, získala grant pre projekt SK 2016 AMIF SC2.1/3 Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX) na základe výsledkov odborného hodnotiaceho procesu otvorenej výzvy SK 2016 AMIF SC2.1“.

  Hlavným cieľom projektu, ktorého hodnota je jeden milión eur, má byť integrácia migrantov na Slovensku s cieľom zlepšiť ich prístup na trhu práce.

  IOM v projekte píše, že „počet cudzincov na Slovensku kontinuálne narastá. V roku 2006 žilo na území SR 32 153 cudzincov, k 31. decembru 2015 podľa štatistík ÚHCP bolo na Slovensku takmer 85-tisíc cudzincov“.

  Ako uvádzajú vo svojom grante: „Podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľov – 1,56 % – je však v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ veľmi nízky, čo sťažuje ich podmienky pre získanie správnych informácií, vedie k znevýhodneniu na trhu práce, absencii vhodného jazykového vzdelávania a administratívnej náročnosti postupov súvisiacich so životom v SR.“

  Projekt má priamo reagovať na aktuálny Akčný plán EÚ pre integráciu 2016 a rovnako má napĺňať ciele migračnej politiky a integračnej politiky SR.

  Projekt za milión eur

  Hoci sa Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku pýši v projekte tým, že majú zabezpečený vysokokvalifikovaný tím odborných konzultantov, ich mená sú začiernené, čo je v takýchto podobných grantových projektoch nezvyčajné. “IOM nedáva súhlas so zverejnením osobných údajov pracovníkov projektov v záujme ich ochrany. Za všetky projekty realizované na Slovensku zodpovedá vedúca úradu Zuzana Vatráľová. Oba spomínané projekty sú koordinované zamestnancami IOM, ktorí majú vo svojej oblasti vyše 10-ročné skúsenosti,” napísala nám v stanovisku Zuzana Vatraľová, vedúca úradu IOM na Slovensku.

  Zaujímavosťou je aj fakt, že z miliónového projektu ide až 654- tisíc eur na personálne náklady pre zamestnancov. Napríklad konzultant pre právne poradenstvo, ktorého meno je nedostupné, stojí organizáciu mesačne 2129 eur, čo predstavuje za celý čas projektu náklady vyše 76-tisíc eur. Konzultant pre kultúrne a administratívne poradenstvo má stojí IOM 1992 euro mesačne. Subdodávky ako informačné materiály, tlmočenie a pod. majú stáť skoro 150-tisíc eur. “Zmyslom MIC je poskytovanie integračných služieb klientom, výdavky na odborných zamestnancov tak pochopiteľne tvoria významnú časť celkového rozpočtu. V rámci subdodávok sú v projekte zabezpečované len služby, ktoré majú jednorazový alebo krátkodobý charakter, alebo na ktoré nemá IOM mandát (napr. tlačiarenske služby). Výdavky na riadenie a administratívny personál projektu tvoria necelé 2 percentá celkového rozpočtu. Rozpočet svojou výškou aj skladbou zodpovedá rozpočtom na doterajšie projekty MIC, v prepočte na počet klientov MIC je však nižší, ako v minulosti,” opísala ďalej činnosť organizácie šéfka IOM.

  Dobrovoľný návrat a reintegrácia

  Druhý projekt s názvom Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu má zmluvu v celkovej hodnote 828 900 eur, pričom vyše 387-tisíc eur ide tiež na platy. Tajný operačný koordinátor má v rozpočte uvedenú sumu 1855 euro a jeho odborný profil v projekte znie, že sa vyžaduje absolvent VŠ humanitného alebo ekonomického smeru, s praxou, znalosťou anglického jazyka a práce s databázami. “Program asistovaných dobrovoľných návratov realizujeme na Slovensku od roku 1998. IOM v jeho rámci pomohla 1600 migrantom vrátiť sa domov do 61 krajín pôvodu, pričom 200 z nich dostalo aj materiálnu pomoc pri opätovnej stabilizácii po návrate. Program môžu využiť neúspešní žiadatelia o azyl v SR a migranti, ktorí sa na území Slovenska nachádzajú bez povolenia na pobyt.  Aj  pri tomto projekte platí, že v záujme finančnej efektivity a garancie odbornosti sú v rámci subdodávok zabezpečované len nevyhnutné služby (v hodnote 2 075 eur), všetky ostatné aktivity vrátane nákupu a vystavovania leteniek sú realizované zamestnancami IOM. Aktuálny projekt pokrýva 3 roky aktivít programu, pričom jeho rozpočet je oproti minulosti zredukovaný vzhľadom na počet cieľovej skupiny,” dodala Vatraľová.

  Autor: Oš

  - Reklama -