PRIESKUM Najväčšie hrozby pre Európanov? Zrejme nebudete prekvapení

  0
  Ilustračná fotografia (Autor: TASR)

  Imigrácia po prvý raz predstihla ekonomické otázky ako najväčšia obava Európanov v prieskume v máji 2015, píše agentúra DPA. O rok neskôr ju za hlavnú výzvu pre EÚ označilo 48 percent respondentov, čo je o desať percent menej než v prieskume spred šiestich mesiacov.

  Druhou najčastejšou odpoveďou na otázku, akým ohrozeniam v súčasnosti EÚ čelí, bol terorizmus, ktorý uviedlo 39 percent opýtaných. Ide o pokles o 14 percent oproti poslednému Eurobarometru z jesene minulého roka. Medzi spomenutými výzvami nasledujú hospodársku situácia (19 percent), verejné financie (16 percent) a nezamestnanosť (15 percent).

  Prieskum tiež ukázal, že 58 percent respondentov vníma negatívne imigráciu z krajín mimo EÚ. Migráciu medzi štátmi únie naopak podporil rovnaký podiel 58 percent opýtaných. V otázke celkovej budúcnosti EÚ sa 50 percent opýtaných vyjadrilo optimisticky, pesimisticky ju vníma 44 percent účastníkov.

  Názory oslovených Slovákov ohľadom výziev sa podobajú tým celoeurópskym: najzávažnejšími výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59 percent), terorizmus (46 percent) a hospodárska situácia v EÚ (14 percent).

  Pri otázkach, akým výzvam čelí ich krajina, resp. čelia respondenti sami osobne, sa obavy spomínané najviac menia. Na národnej úrovni Slovákov najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36 percent), nezamestnanosť (33 percent) a stúpajúce ceny (23 percent). Pri otázke o osobných obavách sa zmenilo len poradie: po stúpajúcich cenách (33 percent) nasledovali zdravotné a sociálne zabezpečenie (23 percent) a finančná situácia vlastnej domácnosti (19 percent).

  Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR. Na Slovensku okrem toho naďalej pretrváva vysoká podpora voľného pohybu a spoločnej meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v únii. V prospech voľného pohybu osôb, tovarov a služieb sa vyjadrilo 87 percent slovenských respondentov, čo je nad priemerom EÚ. Podpora spoločnej meny euro je v SR aktuálne na úrovni 78 percent.

  Občanmi EÚ sa cíti byť 75 percent opýtaných Slovákov, čo je o deväť percent viac ako európsky priemer na úrovni 66 percent. Ohľadom budúcnosti EÚ sú Slováci optimistickejší ako spomenutý priemer EÚ (54 k 50 percentám). Vo viacerých oblastiach tiež jasne podporujú spoločné európske riešenia: 76 percent sa ich vyslovilo za spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku a 68 percent za spoločnú energetickú politiku i spoločnú zahraničnú politiku EÚ.

  Prieskum postojov Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam EÚ sa koná dvakrát za rok. V najnovšom bolo koncom mája 2016 oslovených celkovo 31.946 respondentov v 34 krajinách – 28 členských štátoch EÚ i kandidátskych krajinách.

  - Reklama -