Slovenská pošta má nového šéfa. Čo ju čaká po odchode Druckera? Gálik pre PL.sk prezradil, či plánuje prepúšťať

0
Róbert Gálik (Autor: Archív SP)

Aké sú vaše najväčšie výzvy?

Slovenská pošta, a. s., podstúpila v ostatných troch rokoch výraznú transformáciu v rôznych oblastiach našich aktivít a výkonov smerom k modernej, efektívnej a stabilnej spoločnosti. Keďže máme najväčšiu pobočkovú infraštruktúru na Slovensku, jedným z nosných pilierov transformácie je projekt novej pobočkovej siete. Sústavne implementujeme rôzne zmeny smerujúce k univerzálnosti našich pobočiek, lepšiemu manažmentu, ako aj k zvýšeniu predajného potenciálu tak, aby sme mohli jednoducho a efektívne pridávať a zavádzať rôzne nové produkty a služby do nášho predajného portfólia. Tieto zmeny oceňujú aj naši klienti, pretože pod jednou strechou nájdu a tiež vybavia viacero služieb a produktov, ktoré potrebujú.

Aké sú vaše priority?

Už pred troma rokmi sme si v rámci novej strategickej orientácie spoločnosti vytypovali kľúčové oblasti, na ktoré sme sa zamerali prostredníctvom realizácie programu zmien. Sú to najmä nové služby a produkty, udržanie zamestnanosti a pozitívne hospodárenie spoločnosti. V tejto transformácii chceme kontinuálne pokračovať a naplniť tak naše spoločné ciele.

Čo čaká Slovenskú poštu v najbližšom období?

Poštové služby na Slovensku treba vnímať ako oblasť, kde je potrebné hľadať nový rozmer. Preto ďalšou oblasťou transformácie Slovenskej pošty je budovanie a zavádzanie nových technológií, ktoré podporujú posun napríklad v rámci tzv. tradičných poštových služieb z oblasti spracovania listových zásielok smerom k balíkovým službám a iným doplnkovým službám logistiky. V minulom roku Slovenská pošta, a. s., realizovala výrazné investície do balíkových technológií, ako aj do postupnej obnovy vozidlového parku.

Chceme pokračovať v elektronizácii, automatizácii, rozširovaní služieb a modernizácii našich technológií, všetko s cieľom priblížiť sa najnovším trendom a potrebám našich zákazníkov, no najmä uľahčiť život bežným občanom. Výrazným rozmerom pre najbližšiu budúcnosť je zvýšenie miery efektivity a produktivity v našich výkonoch v rámci spracovania a logistiky, ako aj zvyšovanie predajného potenciálu našej pobočkovej siete.

Môžu sa zákazníci tešiť na nové produkty?

Určite áno, v ostatnom čase sme zaviedli elektronické oznamovanie zásielok, ako aj ďalší spôsob nákupu tzv. elektronických kolkov. Ďalšie nové služby, produkty budú zavádzané, či už v rámci výstupov z existujúcich projektov Programu zmien, alebo sa budú implementovať v nadväznosti na nové požiadavky reagujúce na meniace sa prostredie, v ktorom Slovenská pošta funguje.

Róbert Gálik (45) vyštudoval Fakultu manažmentu a marketingu v Žilinskej univerzite a v londýnskej The Open University získal titul MBA. Pôsobil na vedúcich postoch v bankovníctve, IT sektore a poisťovníctve, od roku 2012 v Slovenskej pošte ako riaditeľ úseku prevádzky a podpredseda predstavenstva. Od 24. marca 2016 je novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty. Jeho životné krédo je pozitívny prístup k životu.
- Reklama -