Petícia za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku

0
Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR (Autor: SITA)

Po klimatickej konferencii v Paríži v decembri 2015 a po extrémne horúcom lete a vysušovaní Slovenska by malo byť kompetentným jasné, ako každý strom práve v poľnohospodársko-urbannej krajine prispieva k ozdravovaniu klímy. Očakávame konkrétne kroky kompetentných ku ochrane verejnej zelene.

My, dolupodpísaní občania SR

žiadame vládu SR

  1. Vydať okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine do doby, kým nebude schválenýa aplikovaný do praxe Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky.

  2. Pripraviť Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

  3. Vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

  4. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť za doterajšiu nekompetentnú starostlivosť o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu.

  5. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby.

  6. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.

Petičný výbor:

Mgr. Janka Jaššová, Nám. Oceliarov 21, Košice – Šaca, 040 15

Martin Pekarek, Záhradná 3, Pezinok, 902 01

Magdaléna Korpalová, Stálicova 8, Košice, 040 01

Mgr. Dušan Jaššo, Snežnica 161, 023 32

Patrik Zimáni, Železiarenská 17, Košice – Šaca, 040 15

Ing. Jozef Durkáč, Terchovská 12, Prešov, 080 01

Ing. Mária Halátová, Bretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail:halatova@zoznam.sk

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -