Petícia na záchranu 58 stromov v Spišskej Novej Vsi

0
Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR (Autor: SITA)

Tento výrub sa má uskutočniť z dôvodu budovania cyklistického chodníka popri rieke Hornád. Myslíme si, že pri troche dobrej vôle by sa dali nájsť aj ekologickejšie a ekonomickejšie riešenia tejto cykotrasy (napríklad rozšíriť cestu o cyklistický pruh, prípadne opraviť chodník pre peších na Nábreží Hornádu, ktorý je v katastrofálnom stave, a riešiť to ako cyklochodík k čerpacej stanici Shell). 

Žiadame mesto Spišská Nová Ves o zmenu projektu cyklotrasy tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Navrhujeme, aby sa opravil chodník pre chodcov na Nábreží Hornádu spôsobom, aby bol časťou cyklochodníkom a zároveň zčasti chodníkom pre chodcov a pokračoval popri Lidli až po Tesco. Týmto opatrením podľa nášho názoru mesto ušetrí finančné prostriedky a najmä životné prostredie.

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -