Maďarič v ráži: Najskôr kvôli vzácnej buste odvolal koho mohol a teraz dokonca podal trestné oznámenie

  0
  Marek Maďarič (Autor: SITA)

  Busta z pozostalosti Ernesta Zmetáka bola na Slovensku považovaná za dielo neznámeho autora. Prostredníctvom aukčnej spoločnosti Soga ju predali do zahraničia súkromnej osobe. Pri žiadosti o vývoz sa objavili informácie, že ide o originálnu, vzácnu, roky stratenú bustu talianskeho sochára Giana Lorenza Berniniho. V takom prípade má socha mnohomiliónovú hodnotu, na Slovensku ju predali za zlomok tejto ceny. 

  Minister Maďarič nariadil v júli kontrolu procesu povolenia vývozu busty. Výsledky kontroly odhalili vážne pochybenia. Štátna radkyňa, ktorá bola zodpovedná za prípravu povolení na dočasný a trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, nevedela vysvetliť, prečo žiadosť majiteľa busty Clémenta Guenebeauda, ktorý požiadal o vývoz busty od Giana Lorenza Berniniho, svojvoľne zmenila v liste adresovanom komisii, aby odborne posúdila žiadosť o vývoz busty podľa Giana Lorenza Berniniho. Štátna radkyňa dostala po kontrole okamžitú výpoveď. Rovnako členovia komisie nedokázali vysvetliť, prečo nepožiadali o znalecký posudok súdneho znalca, ale rozhodovali len na základe skutočnosti, že na aukcii v Soge bustu dražili ako dielo neznámeho talianskeho sochára. Minister kultúry preto odvolal aj členov tejto komisie. Odvolal aj generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva, v ktorého kompetencii bolo vydávanie povolenia na trvalý vývoz. 

  Maďarič na základe odporúčania rozkladovej komisie už potvrdil svoje pôvodné rozhodnutie z augusta o zrušení povolenia na trvalý vývoz originálu busty pápeža Pavla V. od Berniniho. “Toto rozhodnutie ministra kultúry je právoplatné a odvolať sa proti nemu je možné len na súd,” informoval na začiatku novembra referát styku s médiami Ministerstva kultúry (MK) SR. Marek Maďarič zároveň vydal pokyn sekcii legislatívy a práva MK SR, aby preskúmala “možností návratu tejto nelegálne vyvezenej busty späť na Slovensko.” Aj po prípadnom návrate busty späť na Slovensko by busta ostala súkromným majetkom. Slovenská republika by ju mohla kúpiť iba vtedy, ak by sa ju vlastník rozhodol predať. “Ešte predtým by však štát musel zvážiť niekoľko okolností, najmä to, s akou mierou istoty je možné preukázať, že ide o originál, čo aj dnes niektorí odborníci spochybňujú,“ upozornilo ministerstvo.

  - Reklama -