Demokracia na internete je v ohrození! Myslí si expert a právnik Kutaš. Šijú to na nás z Európskej komisie

  0
  Ilustračné foto (Autor: SITA)

  Ako uviedoln Kutaš, právnik, ktorý v minulosti pôsobil aj na ministerstve kultúry a tiež je spoluautorom Etického kódexu reklamnej praxe platného v SR, znepokojujúcou je snaha o teritoriálne rozšírenie pôsobnosti smernice aj na služby pôsobiace mimo EÚ, ak sú zamerané aspoň na jeden členský štát únie. Za “mimoriadne znepokojujúcu” ďalej označil úvahu o rozšírení vecnej pôsobnosti smernice aj o služby poskytujúce audiovizuálny obsah, hoci ich poskytovatelia nevykonávajú redakčnú kontrolu, ako sú napríklad celosvetovo populárne služby youtube, daily motion, vimeo a podobné. Kombinácia oboch týchto zámerov by automaticky postihla aj prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré poskytujú prístup k audiovizuálnemu obsahu, medzi ktoré patrí už aj facebook, myslí si Radoslav Kutaš.

  EK podľa Kutaša zároveň počíta s veľkou mierou zosúladenia národných legislatív v rámci EÚ v ochrane maloletých. V tejto oblasti “sú niektoré z možností mimoriadne znepokojujúce”, tvrdí analytik. Objasňuje, že “okrem zjednotenia označovania (labelling) alebo technických štandardov, ako sú napríklad rodičovské zámky, sa predpokladá odstránenie rozdielov medzi lineárnymi a nelineárnymi službami, dokonca sa predpokladá výraznejšia regulácia obsahu, a to rozšírenie pôsobnosti Smernice AVMS aj o tzv. user generating content a dokonca aj na neaudiovizuálne obsahy, napríklad obrázky. V tomto prípade už možno celkom otvorene hovoriť o zásadnej obsahovej regulácii internetu”.

  Sprísnené pravidlá

  Slovensko už má vo viacerých oblastiach, ktoré navrhuje Európska komisia upraviť v smernici o AVMS, tieto štandardy alebo aj prísnejšie pravidlá, ako vyžaduje európska legislatíva, podotýka Kutaš. Týka sa to napríklad snahy EK sprísniť pravidlá pre reklamu na alkohol a tzv. junk food. “Pokiaľ ide o reklamu na alkohol, SR má už dnes prísnejšiu reguláciu ako vyžaduje Smernica AVMS. Vo vzťahu k 'junk food' neexistuje špecifické ustanovenie zákona o vysielaní a retransmisii, existuje však samoregulácia podľa Etického kódexu reklamnej praxe,” uvádza príklad analytik Mediálneho inštitútu.

  Ako sa píše v Etickom kódexe reklamnej praxe: “Zadávateľ reklamy musí venovať osobitnú pozornosť tomu, aby vysoko energetickú potravinu neprezentoval v reklame spôsobom, ktorým odporúča spotrebiteľovi nadmernú konzumáciu tejto vysokoenergetickej potraviny alebo zľahčuje či popiera výživový alebo fyziologický účinok nadmernej konzumácie tejto vysokoenergetickej potraviny”. Za vysokoenergetickú potravinu pritom kódex označuje “potravinu alebo nealkoholický nápoj obsahujúci neprimerané množstvo živín a látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tukov, transmastných kyselín, cukrov, soli alebo sodíka, ktorých nad merný príjem v celkovej strave sa neodporúča (junk food)”.

  Verejná diskusia

  Do verejnej diskusie, ktorú k úprave smernice o AVMS v júli otvorila Európska komisia, sa dá zapojiť do 30. septembra. Smernica je v rámci harmonizácie pravidiel vysielania a poskytovania audiovizuálnych služieb implementovaná do národných legislatív členských štátov EÚ. Je z roku 1989, pričom bola novelizovaná v roku 2007 a rekodifikovaná v roku 2010. Zmeniť by sa opäť mala na budúci rok. Do diskusie sa “môžu popri regulačných orgánoch, poskytovateľoch obsahu a telekomunikačných služieb a producentoch zapojiť aj predstavitelia akademickej obce, zástupcovia tretieho sektora a občania”, v júli na to upozornila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR).

  Ako ďalej informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová, “zmeny, ktoré novelizácia smernice prinesie, sa prejavia aj v Zákone o vysielaní a retransmisii platnom v SR, preto sa do verejnej konzultácie aktívne zapojí aj RVR. S výzvou formulovať svoje pripomienky oslovila rada aj slovenských televíznych vysielateľov”. RVR na Slovensku vykonáva štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

  Európska komisia vytypovala niekoľko okruhov problémov, ktorých by sa revízia smernice mala dotknúť. Prvou oblasťou je zabezpečenie rovnakých podmienok regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb. Druhou je zabezpečenie optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa. Zvýšiť by sa mala tiež ochrana používateľa a v pláne je i upevnenie zákazu nenávistných prejavov a diskriminácie. Ďalšie oblasti plánovanej úpravy audiovizuálnej smernice EÚ sú podpora európskeho audiovizuálneho obsahu, posilnenie jednotného trhu a posilnenie slobody a plurality médií, prístupu k informáciám a prístupu k obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím (multimodálny prístup).

  Viac možno nájsť na TU

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu