Rovná daň, odluka cirkví od štátu aj dve linky metra v Bratislave. V prípade volebného úspechu to chce zariadiť Strana mladých ľudí

  0
  Logo SMĽ (Autor: SMĽ)

  „Chceme vidieť našu krajinu prosperovať, avšak nemáme iluzórne predstavy o tom, ako sa v nej zo dňa na deň všetko zlepší. Vieme, že Slovensko stagnuje a nechceme sa už tomu ďalej nečinne prizerať,“ píšu na svojej modernej webovej stránke, kde majú prehľadným spôsobom zoradený program i svoje štruktúry.

  Hlavnými predstaviteľmi strany sú dvadsaťpäťročný Jakub Kráľ, ktorý vyštudoval hospodársku informatiku, novinárka Petra Števková (27), ekonóm Richard Nagy (28) a predsedníctvo uzatvára IT-čkar Miloš Babušík (26). „Počnúc zdravotníctvom, cez školstvo, obchod a služby, končiac justíciou a parlamentom, stala sa hybným mechanizmom takmer každej inštitúcie,“ komentujú korupciu vo svojom vyhlásení a znepokojuje ich aj to, že ich priatelia a rovesníci odchádzajú do zahraničia so slovami, že sa už nikdy nevrátia. „Tí, ktorí sa rozhodli zostať, končia častokrát aj napriek svojmu vzdelaniu na úradoch práce,“ dodávajú. Taktiež ich trápia aj existenčné problémy nielen mladých ľudí, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

  Neštandartný vznik

  „Strana mladých ľudí nevznikla podobne ako ostatné strany – odovzdaním podpisových hárkov a registráciou na Ministerstve vnútra,“ vysvetľujú okolnosti svojho vzniku. „Náklady spojené so získaním potrebného počtu podpisov a založením strany sú vysoké. So žiadosťou o odstúpenie strany sme oslovili už vzniknuté politické subjekty, ktoré nekandidovali v posledných voľbách do Národnej rady. Odozva politických strán bola prekvapivo vysoká, avšak zväčša išlo o ponuky spolupráce, prípadne členstva v strane. My sme sa však chceli vydať vlastnou cestou bez ľudí s politickým pozadím, bez ovplyvňovania. Na naše podmienky pristúpil jediný politický subjekt, a to Liberálna strana.“

  Ako ďalej uvádzajú, členovia Liberálov už nemali ďalšiu víziu o smerovaní strany, a preto uvažovali nad jej likvidáciou. Po vzájomnej dohode, zániku všetkých členstiev a odsúhlasení nového predsedníctva zmenili názov Liberálna strana na názov Strana mladých ľudí.

  Svoj program zhrnuli do deviatich základných bodov. Podrobnosti či spôsoby, ako chcú program realizovať sa tu ale nedočítate. Ide teda skôr o programové okruhy.

  Spravodlivosť

  Plánujú zrušiť trestnoprávnu imunitu sudcov spôsobom, ako sa to stalo pri poslancoch parlamentu. Taktiež navrhujú „preskúšanie všetkých sudcov každých 6 rokov na základe súboru otázok vypracovaných súdnou radou, pričom samotné preskúšanie bude prebiehať elektronickou formou s priamym hodnotením bez možnosti ovplyvňovania zo strany skúšaného.“

  Zdravotníctvo

  Zadĺženosť nemocníc by vyriešili ich odpredajom súkromným firmám za účelom vytvorenia konkurencie na trhu. Zákonom tiež stanovia maximálne ceny za lekárske zákroky, znížia sadzby na lieky a zakážu vývoz úzkoprofilových liekov do zahraničia, čo v súčasnosti „spôsobuje ich nedostupnosť pre domácich pacientov“.

  Doprava

  Venovať sa chcú aj doprave v Bratislave. Vybudovanie južného obchvatu, postavene dvoch liniek metra, výstavba záchytných parkovísk za pomoci zahraničných investorov. „Sme presvedčení, že pri transparentnom financovaní projektu a vynechaní korupcie či klientelizmu je možné systém dopravy v hlavnom meste úspešne vybudovať. V rovnakom trende chceme pokračovať aj v dobudovaní zostávajúcich diaľničných úsekov.“

  Potraviny

  Ich snahou bude znížiť daň na domáce potraviny. „Budeme podporovať pestovanie domácich plodín tak, aby sa stali dostupnejšími a spotrebitelia uprednostňovali ich nákup. Sme za zrušenie dotácií na pestovanie exotických plodín a za podporu výroby kvalitných domácich výrobkov.“

  Financie

  Recept majú aj na zlepšenie podnikateľského prostredia. „Pokúsime sa o zavedenie rovnej dane vo výške 15 %. Týmto krokom na jednej strane pomôžeme podnikateľom vymaniť sa z nutnosti neustáleho premýšľania nad „kreatívnym“ účtovníctvom a na strane druhej prilákame investorov, pre ktorých sa takouto optimalizáciou staneme omnoho príťažlivejšou krajinou.“

  Cirkev

  „Naša ústava definuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Aby sme preniesli tieto definície do reality, musíme pomôcť cirkvám a náboženským spoločnostiam v ich boji za finančnú a ideologickú odluku od štátu,“ myslia si Mladí, ktorí dúfajú, že týmto krokom dopomôžu k férovosti a korektnosti voči iným inštitúciám.

  Sociálna politika

  Zavedenie minimálnych dôchodkov, vianočné príspevky a zrušenie príspevkov pre mnohopočetné rodiny, kde majú 4 a viac detí. Taká je sociálna politika strany, ktorá má v programe aj zrušenie tretieho pilieru a zvyšné dva chce zefektívniť. „Našou prioritou je podpora bývania pre mladých. Byty by mohli byť mladým rodinám dostupné za cenu reálne vynaložených nákladov, to znamená bez prirážky. Získané prostriedky by boli vždy reinvestované do nových projektov,“ dodávajú.

  Školstvo

  „Zrušíme nezmyselnú daň z brigádnickej činnosti študentov. Okrem toho považujeme za veľmi dôležité zvýšiť kvalitu školstva ako takého,“ píše s v programe a ďalej by sa radi zamerali aj na  reformu systému odmeňovania pedagógov a rozpočtovania škôl.

  Verejná správa

  Pod ich vládou by reformu zažila aj verejná správa. „Sme toho názoru, že elektronický systém, ktorý je momentálne používaný, je zámerne neprehľadný a ponúka veľa možností pre neefektívne zadávanie či realizovanie zákaziek a objednávok. Rovnako zavedieme systém elektronického hlasovania v referendách a priamych voľbách. Navrátime volebné právo aj Slovákom žijúcim v zahraničí, aby svojím hlasom mohli podporiť dobré nápady, schopných ľudí a nepriamo si tým vybudovať podmienky pre návrat domov.“


   

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu