doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,07. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. dostal(a) novú otázku

Dôkazy

Už Vám Matelko dokázal svoje tvrdenie, že ste ako rodina privatizovali za Vladuša štátny podnik Palma ? Alebo ide opäť t...

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
SuperFooterAdvertCode